01 november, 2010

Klokt från Lärarförbundet och SKL

De två dominerande aktörerna i Skolvärlden, Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, gör idag gemensam sak på DN Debatt.

Klargörande och klokt skriver de om att skolan inte blir bättre av ett förstatligande. Det är lärarnas skicklighet, skolledarskapet och vilket fokus man har på elevernas kunskapsutveckling som avgör i stället. Och allt detta går före ett förstatligande. Ett förstatligande skulle inte ens underlätta sådana insatser. Bra också att båda organisationerna har en samsyn i en så här viktig fråga och bemödar sig om att gemensamt ta ansvar för att utveckla skolan.

Det är väldigt talande att endast 1 procent lyfter förstatligande som en av de viktigaste åtgärderna. Nu borde vi kunna lämna den tröttsamma diskussionen bakom oss. Men det gör inte det mindre lärarfacket LR, som skriver på SvD Brännpunkt i stället. Det verkar inte riktigt som om LR hängt med i vad som nu händer, för det de säger sig efterlysa - ökat statligt ansvar - pågår redan i högt tempo. Jag säger bara Skolinspektionen, ny skollag, ny läroplan, Lärarlyftet, ny Gymnasieskola...

Men de vill ju gå längre - inte bara utreda, utan faktiskt förstatliga hela skolan. Byta arbetsgivare på 250 000 anställda och ge utrymme för centraldirigerande igen...

I DN-artikeln ställs en avgörande fråga som LR inte har något svar på: "På vilket sätt blir en matematiklärare bättre på att undervisa och hålla ordning i klassrummet om kommunerna ersätts av staten som huvudman?"

Aftonbladet

28 kommentarer:

pluraword sa...

Mats bra skrivet. Förstatligande är inte vägen. Det gäller nu att förskolor och skolor bygger om sin verksamhet så de klarar kraven i nya skollagen och börjar tillämpa mål-och resultatstyrning baserad på de nya läroplanerna.

Har skrivet om det hos mig fast med en annan vinkel http://pluraword.blogspot.com/2010/11/raddare-i-noden.html

Morrica sa...

Det stora akuta problemet är ju inte huvudmannaskapet, det stora akuta problemet är att alltför många kommuner prioriterar helt andra saker när det gäller skolan - ekonomin kommer långt före lärarskicklighet, det är viktigare att läraren är billig än att den är bra, och eleverna kommer till gymnasiet utan de förkunskaper de har rätt till.

Om Skolinspektionen kan se till att kunskap och lärande verkligen prioriteras i alla skolor, att lagar och styrdokument faktiskt respekteras överallt, oavsett om de ligger i de stadsdelar politikerna helst inte vill låtsas om eller i de delar där politikernas egna barn går vore det ett enormt framsteg.

Anonym sa...

@Morrica; Det du eftersträvar är ett statligt övertagande av huvudmannanskapet. Skolinspektionen är den statliga del som borde vara huvudman, inte bara utryckningsenhet eller stöttare utan en självklar kravställare!
Sen kan m få lov att kalla det något annat om det nu hjälper dem i deras visioner... hahaha!

Anonym sa...

Re Morrica:

Ansvaret för lärarnas skicklighet är inte något som enbart arbetsgivaren (kommuner respektive fristående skolor) har ansvar för.

Inledningsvis, det är *statliga* lärarutbildningen som skall tillse att det finns duktigt utbildade lärare.

Vidare är det kloka arbetsgivare som skall ta till vara på och utveckla dessa (och självklart även de mindre skickliga lärarna).

Slutligen ankommer det på läraren själv att såväl visa som utveckla sin skicklighet i (undervisning) och utanför klassrummet (kompetensutveckling).

Att tilldela arbetsgivaren ett ensidigt ansvar härför är att blunda för indidividens ansvar och för lärarutbildningens ansvar.

Slutligen, det är inte Skolinspektionens uppgift att tillse att "kunskap och lärande verkligen prioriteras [et cetera]", det är huvudmännens och skolornas uppgift! Skolinspektionens uppgift är att kontrollera om så sker!

I mina ögon har du tyvärr en väldigt snäv syn på ansvar respektive på lärande och utveckling.

Morrica sa...

Anonym 1: Hur menar du?

Anonym 2: Jag beklagar att jag uttryckte mig så illa att du så kapitalt missförstår mig. Jag hoppas Mats ursäktar att jag upptar utrymme på hans blogg för att utveckla lite:

Med formuleringen 'alltför många kommuner prioriterar helt andra saker när det gäller skolan' ville jag understryka att jag enbart pratade om kommunernas ansvar i det hela, inte att jag anser att kommunerna är de enda som har någon form av ansvar i detta.

Jag tog min friheten att ta för givet att Mats läsare är så medvetna om att det finns många fler aspekter än denna enda jag belyser att jag inte behövde nämna dessa.

Vad gäller skolinspektionen, så vore det en tämligen tandlös instans om den bara skall kontrollera och notera huruvida saker och ting sker, och inte har något som helt ansvar för att problem åtgärdas när de stöter på dylika.

Mats Gerdau sa...

Nej, det stora problemet är inte huvudmannaskapet. Problemet är bristande ansvarstagande (från vissa kommuner och vissa statliga instanser) och bristande uppföljning. De som inte sköter sig har inte kontrollerats tillräckligt och det har inte funnits sanktioner.

Allt detta ändrar vi nu. 1 juli nästa år får Skolinspektionen muskler att ingripa på dålig kvalitet. Skolor ska t o m kunna stängas och kommuner få böter.

Vi graderar upp statens insatser för att tydliggöra uppdraget (läroplan, betygskriterier mm) och ge bättre förutsättningar (ny lärarutbildning och Lärarlyftet).

Slutligen - det är ju inget antingen eller. Staten har ett ansvar och kommunerna och friskolorna ett annat. Det gäller att alla tar sitt ansvar fullt ut. Därför tycker jag inte riktigt att anonym 1 har rätt när han/hon säger att det är detsamma som ett förstatligande.

Jan Lenander sa...

Pengapåsen påverkar hur många och vilka slags lärare man får, den påverkar i stort sett alla de framgångsfaktor som SKL och lärarförbundet lyfter fram. Ok det kanske finns en klok linje med skolinspektion etc. men jag ställer ändå frågan om de stora orättvisorna i utbildningssystemet. Jag hör verkligen inte mycket lösningar på detta. Ska de där fattiga kommunerna straffas med böter och deras skolor läggas ner. Vem ska utbilda de eleverna? det står inte precis friskolor på kö för att göra det jobbet.

Mats Gerdau sa...

Jan, eftersom vi har ett omfattande system för utjämning av kostnader och intäkter mellan kommunerna så har alla samma förutsättningar att ta sitt ansvar för skolan. Jag köper inte det här med "fattiga" kommuner, det handlar om prioriteringar eller brist på prioriteringar.

Det finns ju inte mer pengar bara för att staten skulle ta över. Ser man till de statliga högskolorna så dräller det inte direkt av pengar där. På många samhällsvetenskapliga utbildningar får man en handfull lektioner i veckan - för heltidsstudier. Detta bara som en illustration av att staten är en räddare i nöden.

Däremot tror jag att muskler för Skolinspektionen kan leda till bättre prioriteringar, om det är resursbrist som orsakar problemen.

Anonym sa...

"På vilket sätt blir en matematiklärare bättre på att undervisa och hålla ordning i klassrummet om kommunerna ersätts av staten som huvudman?"

1. Kan det inte vara det att han då förhoppningsvis får en lön som är beroende av jobbet han gör och inte av att kommunen råkade vilja bygga sommarland/arena eller ha twitterkurs för kommunpolitikerna?

2. Han blir statlig tjänsteman istället för obehörig evighetsvikarie.

2. Kan det inte vara så att (som du är inne på) att kommuner faktiskt hittills struntat i vad skolverket/skolinspektionen har sagt eftersom det inte finns sanktioner.

Missförstå mig rätt, jag är inte för ett förstatligande, men nog för att det funnits kommuner som hanterat/hanterar skolan på ett uselt sätt. Argumentet med förstatligande är väl inte helt taget ur luften. Dock finns det ju en risk med att misslyckandena blir ännu mer kostsamma om staten tar över. Men lite mer centralisering kunde skolan kanske må bra av.

Mats Gerdau sa...

Anonym, är det verkligen så att lönerna är högre bara för att man är statligt anställd? Eller bygger det på en dröm om något bättre...?

Jag har begärt fram lönestatistik från riksdagens utredningstjänst som visar att löneutvecklingen varit bättre bland lärare än bland flera kategorier statligt anställda de senaste tio åren. Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, polisen, domstolarna har massor av anställda utan särskilt mycket bättre villkor än vad lärare har i kommunerna. Jag såg en undersökning av Statsanställdas förbund för något år sedan som helt dömde ut staten som arbetsgivare - svårt att påverka och styra sin vardag, dåligt ledarskap etc.

Min slutsats är att det inte är huvudmannaskapet som är avgörande, utan hur man tar sitt ansvar. Att byta arbetsgivare kan tyckas vara en enkel åtgärd, men den löser inga problem utan skulle bara ta kraft från allt det viktiga som måste göras.

Ett ökat statligt ansvar är jag helt med på. Och det är ju just vad som nu pågår. Kan vi inte invänta och se vad det får för effekter?

Jan Lenander sa...

Mats, har du ett lika bra svar på nästa fråga? Vad finns det för strategier att ta hand om eleverna när en skola är för dålig för att få fortsätta?

Vare sig det beror på att kommunen satsar på 100 byskolor så att de bara har råd med obehöriga lärare på högstadiet eller om en stor friskola satsat på ett pedagogisk tokspår. En ny tuffare skolinspektion borde börja stänga flera skolor men frågan är om det finns ett vettigt alternativ för eleverna?

Prestationsprinsen sa...

Det kanske inte är staten, kommuner eller lärare som ska vara i fokus i debatten?

Det kanske är eleverna.

Vad är bäst för dem? Varför är skolpengen olika stor? Varför hanteras barn med särskilda behov så olika? Varför hanteras barn med diagnos så olika? Varför kräver skolor diagnos? Varför samarbetar inte BUP och skolor bra i alla kommuner? Varför har maten så olika kvalitet? Varför får några böcker och andra inte? Varför hanteras de begåvade så olika?

Om det är staten eller kommunen som bäst rättar till det är en relevant fråga. Men svår att svara på...

Anonym sa...

Ett bloggtips angående "skolans ledande aktörer":

http://helenavonschantz.blogspot.com/2010/11/varfor-ligger-eva-lis-siren-med-fienden.html

Jan Lenander sa...

Jag som har arbetat i storföretag innan jag kom till skolans värld blev riktigt rejält förvånad över den rent hatiska inställningen som finns till arbetsgivaren. Många är tysta officiellt men oj vad det viskas. Rektorn är bra men ovanför .... SKL är bara av ren självklarhet en ren fiende.

Bland högutbildade brukar arbetsgivaren ibland vara en motståndare men oftast mer en vän och allierad.

Jag tror att SKL har misskött sitt arbetsgivaransvar mot lärarna så grovt att de inte borde ha kvar det.

Anonym sa...

Jag håller med ovanstående talare. SKL har på intet sätt visat att de kan ta ansvar för skolfrågor och undervisning. Kommuner är bra på snöröjning, omsorg (såsom dagis och hemtjänst) utbildning och lånsiktiga nationella har kommunerna för kort palneringshorisont för.

En tanke som slagit mig är att man kanske skulle lyfta åtminsonne gymnasieskolorna till landstingsnivå. Många kommuner är helt enkelt för små för att klara att ta huvudansvaret för kvalificerad ämnesundervisning.

Dessutom har statsmakten lyckats med konststycket att skapa en mängd kryphål som gör det oerhörst lukurativt att starta yrkesutbildningar som leder rakt ut i arbetslöshet eller åtmistonne ett komvuxår. Ett konkret exempel, i Uppsala har vi på elprogrammen totalt några hundra elever. Av dessa är det endast ca 40-50 som efter sin gymnasieutbildning kan bli elektriker. Det är nämligen dyrt att erbjuda de kurser som elektrikerbranchen kräver. Så det är endast den kommunala skolan som gör det.

Känns sådär att mina skattepengar hamnar i privatskoleägarnas fickor när de inte utbildar till riktiga jobb...

Men det kanske känns bättre för dig som är moderat?

//Erik

Anonym sa...

Re: Jan Leander.

SKL är har inget arbetsgivaransvar, lika lite som LR eller Lärarförbundet har ett arbetstagaransvar. Det är varje enskild kommun och fristående huvudman som har ett arbetsgivaransvar och varje enskild lärare som har ett arbetstagaransvar.

Gäller frågan löner - som förhandlas mellan fack och arbetsgivarorganisationer så krävs det, förhoppningsvis helt bekant, två för tango. Är man inte nöjd med lönerna så skall facket säga nej och vidta lämpliga åtgärder. Med tanke att de inte gjort det så betyder det att de accepterar avtalen. Så bråka hellre med ditt fack än med arbetsgivaren. Det är FACKET som accepterat å löntagarnas vägnar och SKL som accepterat å arbetsgivarnas vägnar. Varken mer eller mindre.

Någon ordning måste det vara i en diskussion!

Anonym sa...

Hello, you site is very funny he told me to cheer up .. Merry Christmas.

Unknown sa...

http://maxalas.blogspot.com ON THIS SITE daily news from around the world, live football games football visit our.

Knut sa...

"Selektiv hörsel kanske. En vanlig åkomma hos politiker på vänsterkanten."

Selektiv människosyn kanske. En vanlig åkomma hos politiker på högerkanten.

Anonym sa...

Viktigaste faktorn för en framgångsrik skola är nivån på lärarna däri. Tyvärr är standarden på lärare idag väldigt ojämn.

Har alltid undrat över hur Lärarfacken ska kunna garantera sina medlemmars kvalitet och därmed stärka resultat och förhandlingsunderlag?

Anonym sa...

Många politiker slutar blogga när riksdagsplatsen är säkrad.

femfemman sa...

Och jag säger bara, skolinspektionen , fy tusan för sådant kontrollerande och framförallt för gnetiga damers ogrundande kritik. Ge istället positiv fedback, det är så utveckling sker.
Statligt huvudmannaskap, ja tack, små kommuner och fritidspolitiker ser inte skolans behov.
F.ö. så anser jag mest av allt - avpolitisera skolan... låt den vila på forskningsgrund ist för på vad en gammal avdankad militär tycker.

Anonym sa...

Your job as a future mother is to learn the god's ways and to help your child understand despite the negative reinforcement and conditioning of today's society. Without consciousous parents the child will have no hope, and may even exaserbate their disfavor by becoming corrupted in today's environment.
Your ultimate goal is to fix your relationship wiith the gods and move on. You don't want to be comfortable here, and the changes in Western society in the last 100 years has achieved just that.
1000 years with Jesus is the consolation prize. Don't be deceived into thinking that is the goal.

Much like the other prophets Mohhamed (polygamy/superiority over women/misogyny) and Jesus (forgiveness/savior), the gods use me for temptation as well. In today's modern society they feel people are most weak for popular culture/sensationalism, and the clues date back to WorldWarII and Unit731:TSUSHOGO, the Chinese Holocaust. They used this Situation to bury Japanese atrocities.
It has been discussed that, similar to the Matrix concept, the gods will offer a REAL "Second Coming of Christ", while the "fake" Second Coming will come at the end and follow New Testiment scripture and their xtian positioning. I may be that real Second Coming.
What I teach is the god's true way. It is what is expected of people, and only those who follow this truth will be eligible to ascend into heaven as children in a future life. They offered this event because the masses have just enough time to work on and fix their relationship with the gods and ascend, to move and grow past Planet Earth, before the obligatory xtian "consolation prize" of "1000 years with Jesus on Earth" begins.

The Prince of Darkness, battling the gods over the souls of the Damned.
It is the gods who have created this environment and led people into Damnation with temptation. The god's positioning proves they work to prevent people's understanding.
How often is xtian dogma wrong? Expect it is about the Lucifer issue as well.
The fallen god, fighting for justice for the disfavored, banished to Earth as the fallen angel?
I believe much as the Noah's Flood event, the end of the world will be initiated by revelry among the people. It will be positioned to be sanctioned by the gods and led for "1000 years with Jesus on Earth".
In light of modern developments this can entail many pleasures:::Medicine "cures" aging, the "manufacture" of incredible beauty via cloning as sex slaves, free (synthetic) cocaine, etc.
Somewhere during the 1000 years the party will start to "die off", literally. Only those who maintain chaste, pure lifestyles, resisting these temptations, will survive the 1000 years. Condemned to experience another epoch of planet's history for their ignorant pursuit of xtianity, they will be the candidates used to (re)colonize (the next) Planet Earth, condemned to relive the misery experienced by the peasantry during history due to their failure to ascend into heaven before the Apocalypse.
Never forget:::It is not a house of Jesus.
If this concept of Lucifer is true another role of this individual may be to initiate disfavor and temptation among this new poulation, the proverbial "apple" of this Garden of Eden. A crucial figure in the history of any planet, he begins the process of deterioration and decay that leads civilizations to where Planet Earth remains today.
Which one is it?:
One transitions into the other, allowing the gods to wash their hands of obligation to their Chosen One. My personal "consolation prize".
And since the gods never committed despite tens of billions in mass media, product development and natural disasters/tragedy they will employ the freedom they positioned into the Situation and CHEAT me out of everything.

Anonym sa...

A number of people are not aware that the onitsukatiger is 30 years old.
Hogan Shoes This footwear has existed for a very long time, ever again onitsuka tiger mini keeps capable to offer the supreme design to an innovative generations,
Onitsuka Tigeryears after its release. The onitsuka tiger mini is able to achieve this, as it is a running shoe that does everything good. < align="left">Belstaff Jacketsit provides amazing Rosetta Stone languageexperience and onitsuka tiger mini is also quite a bit fashionable.

Anonym sa...

Супер современные новости http://новостипланеты.рф

Anonym sa...

Библиотека для всех http://sunduchokknig.ru

Anonym sa...

Добро пожаловать на сайт http://эространа.рф качественные фото девушек.

Anonym sa...

Pet friends, when I take not asked on have anyone to mitigate, but survival is such a ferocious act, that
organize to ask for help. I'm in a very grave locale, ask Your friends, escape
they can, how much can. I choice be pure thankful to You.
Perfect Money U 1557851 E 1512655 correspondence: alexxx767@gmail.com
PayPal : alexxx767@gmail.com