31 juli, 2009

Usla betyg i Ronneby

Jag vet inte varför, men under semestern läste jag en artikel i Sydöstran från början av juli och jag har gått och grunnat lite på den ett tag. Jag gillar lokaltidningarna, det är något jag verkligen saknar i Stockholm. Den här artikeln handlade om niondeklassarnas betyg. 64 av de 363 elever som gick ut nian i våras hade inte godkänt i matte, engelska eller svenska och var alltså inte behöriga till gymnasiet. Det är 18%, katastrofalt dåligt, dubbelt så många obehöriga som förra året. Medelbetygen hade sjunkit från 202 till 188.

Tankarna blir naturligtvis - hur katten kan det gå så här? Vad gör de för fel, för fel görs alldeles uppenbart.

Resultaten borde vara illa nog. Men det som jag verkligen funderar över är reaktionen i kommunen.

"De här niorna hade svaga resultat tidigare i grundskolan också, det visade sig på de nationella proven som de gjorde i årskurs 5. Vad det beror på vet jag inte, det kan vara mycket, kanske var de inte så studiemotiverade", säger kommunens ansvariga.

Ett sånt uppgivet förhållningssätt. Så insiktslöst. Man har känt till dåliga resultat i flera år, men uppenbarligen inte gjort särskilt mycket, inte tillräckligt i alla fall. Eleverna skuldbeläggs. Kan det inte ha något med kommunens/skolans/personalens inställning och förväntningar att göra också?

Vi får väl se om sommarskola kan råda bot på problemen, men jag är ytterligt skeptisk. Folkpartiet, som styr tillsammans med socialdemokraterna, har en tuff uppgift framför sig. Väljarna i Ronneby förväntade sig säkert bättre skolor med en folkpartist vid rodret, inte sjunkande kunskaper...

30 juli, 2009

Rosornas krig om friskolor

Finns det något liv i Rörelsen fortfarande? De senaste dagarnas diskussion om friskolor och vinster antyder att det i så fall mest handlar om inbördeskrig. Nyss hemkommen från England är det lätt att dra paralleller till Rosornas krig på 1400-talet. Olika tronpretendenter förgjorde varandra och en tredje seglade in på tronen.

I sak är det obegripligt hur Carin Jämtin kan gå ut på det sätt hon gör i DN. Hon må tycka att företagare är giriga kapitalister som ska klämmas åt, men att det är den retoriken som ska återföra socialdemokraterna till makten i Stockholmsregionen är svårt att förstå. Väljarna i storstäderna, Stockholm i synnerhet, gillar både valfrihet och företag. Klasskampsretoriken passar inte här, den är dödfödd. Men fortsätt gärna så, det är bra för oss moderater!

Vinst är inget fult. Och inget problem heller, så länge kvaliteten i det som produceras är bra. Det är väl dålig kvalitet som ska bekämpas, inte framgångsrika företag? Just i den tid av arbetslöshet och finanskris vi nu lever i borde vi alla välkomna företag som går med vinst. Eller är det förlustföretag som är sinnebilden för socialdemokratisk politik numera? Fler SAAB...? En skola som har så bra ekonomi att den har råd med vinstutdelning är väl bättre, både för elever och lärare, än en skola som suger på ramarna. Den vinstrika skolan har bättre framtidsförutsättningar och stabilare grund än övriga. Widar Andersson har skrivit en bra ledare om detta också (Folkbladet).

Det känns mer fräscht med dagens utspel i DN av några s-kommunpolitiker med högeryttern Robert Noord i spetsen. Tyvärr verkar han vara rätt isolerad inom socialdemokratin och ingen av de andra medförfattarna verkar särskilt tongivande. Jag förstår varför exempelvis ingen riksdagsledamot är med, där finns ett massivt motstånd mot friskolor.

Det är dock välgörande att för första gången höra några socialdemokrater prata väl om friskolor. Jag skulle kunna skriva under på det mesta; gemensam och likvärdig finansiering av alla skolor, fokus på kunskap och lärande, höga förväntningar på alla elever, kommunalpolitikernas uppdrag att se till att alla elever får sin rätt till kunskap etc. Så har vi moderater resonerat länge, det är inget nytt. Om Noord m fl får med sig sossekongressen på detta skulle vi kunna lägga bort många stridsfrågor i skolpolitiken.

Jag gillar också tanken om att friskolor och kommunala skolor ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Det är också grundtanken i nya skollagen. Men det är synd att de i samma andetag vill ge kommunen makt över friskolornas etablering. Då är det inte längre lika villkor. Ska friskolorna ha makt över kommunernas etablering av nya skolor eller nya gymnasieprogram? Här finns en obalans idag och dessa socialdemokrater vill tyvärr förstärka den obalansen.

De torgför också en vanlig missuppfattning i artikeln. De skriver att "den kommunala skolan har en skyldighet att ta emot elever, vilket friskolan inte har". Sanningen är ju att en enskild kommunal skolenhet inte har skyldighet att ta emot alla elever som söker dit. Jag misstänker att det även i Haninge finns kommunala skolor som inte tar emot alla elever som sökt dit, att det inträffar att en kommunal skola (eller varför inte förskola?) blir så populär att den inte kan ta mot alla? Det är skillnad på kommunen som kommun och de kommunala skolorna. Kommunen har en skyldighet att någonstans erbjuda en skolplats till alla elever som bor i kommunen, dock inte nödvändigtvis i den närmaste eller i den som eleven vill gå i. Det finns många kommunala skolor som maximerar sin organisation, liksom det finns friskolor som inte har optimalt med elever.

I huvudsak mycket bra artikel, dock. Önskar dem varmt lycka till på sin kongress i höst! Och förutsätter att de tar bort skolpliktsavdrag i sina kommuner och inte motarbetar friskolorna lokalt. Annars blir det hyckleri.

01 juli, 2009

EU-ordförandeskap för Sverige och Nackaelever

Nio elever från Nacka Gymnasium ska bevaka Sveriges ordförandeskap i EU, som inleds idag.

Nu är förväntningarna höga på Sverige och regeringen och jag är övertygad om att Fredrik Reinfeldt kommer att klara det galant. Det har förberetts in i minsta detalj, även alla oförutsägbarheter som självklart kommer. Fredriks lugn och omdömesförmåga gör att vi alla kan känna oss trygga. Det är annat än Mona Sahlins ledarskap.

Roligt för ungdomarna att få följa och rapportera från detta ordförandeskap. Det ger en unik inblick i vad som händer på högsta nivån som är ytterst få ungdomar förunnat. De kommer att bära med sig minnen av det här hela livet hoppas jag. Ytterligare en fjäder i hatten för Nacka, som på flera sätt visar sig som en framgångsrik skolkommun.