11 mars, 2010

Segregationen ökar utan valfrihet

Vi har en tilltagande segregation i Sverige, framför allt i våra storstadsområden. Det tar en del nu till intäkt för att ifrågasätta rätten att välja skola.

Tidningen Riksdag och Departement har en stor artikel om detta nu i veckan. Ofta framställs det som om skolvalet och friskolorna är orsaken till segregationen, men det är forskarna definitivt inte överens om. Det finns lika många som hävdar motsatsen, att den bidrar till att segregationen minskar genom att ungdomar från segregerade områden kan ta sig in i attraktiva "vita" skolor. Det visar Skolverkets stora granskning som vi hörde en del om på hearingen i tisdags.

För mig är det boendesegregationen och utanförskapet som är det stora problemet. Att inte ha ett jobb, att inte kunna språket och inte kunna följa med i tidningar eller på TV, att inte känna sig som delaktig i samhället. Segregationen borde handla om just detta, men vänstermänniskor söker enkla svar på svåra frågor och skyller därför på friskolorna som de alltid avskytt.

Jag kan aldrig tycka att det är ett problem att människor väljer en skola de tycker är bra. Eller att ungdomar är ambitiösa och pluggar hårt för att komma in på den skola de vill. Det är att ta ansvar för sitt eget liv och framtid, att inte bli ett offer. Det borde alla göra. Det stora problemet är att alla inte gör det.

I stället för att ifrågasätta valfriheten borde man ställa sig frågan hur man kan få fler (helst alla) att blir mer medvetna, ambitiösa och entreprenöriella. Man stärker inte människor genom att ta ifrån dem valfrihet utan genom att underlätta. Hur kan vi underlätta aktiva val? Att strypa valfriheten skulle bara ytterligare öka hjälplösheten och känslan av utanförskap. Då skulle boende i Tensta vara helt hänvisade till skolor i Tensta - på vilket sätt bryts segregationen av det?

Varför inte erbjuda fria resor med kollektivtrafiken för att valet ska vara reellt för alla, även dem med lite pengar? Se till att skolvalsmaterialet finns på fler språk! Tvinga skolorna att marknadsföra sig också på persiska och urdu. Se till att elever med stora svårigheter får mer pengar med sig till den skola man väljer, så att de blir attraktiva för skolorna att utbilda. Och se till att skolorna i segregerade områden är så attraktiva att elever faktiskt vill gå där, att de skolorna blir till-val och inte från-val.

Sydsvenskan,

Inga kommentarer: