07 juli, 2010

IT-diskussion i Almedalen

Idag medverkade jag på ett seminarium om IT i skolan som Telia arrangerade. Hyfsat välbesökt i en oerhört vacker rosenträdgård. Varför ser det inte ut så hemma...?

Telia redovisade en ny enkätundersökning de gjort till landets kommuner, lite dystert. Var tredje kommun saknar en strategi för IT i skolan. 60% av kommunerna har vare sig påbörjat eller planerat 1-1-satsningar (dvs se till att alla elever har en egen dator).

Nu måste vi faktiskt vässa oss. Alla kommuner. Jag förväntar mig att det händer mer, att skolan moderniseras fullt ut. Överallt. Precis som sjukvården hela tiden och överallt ska vara modern och använda ny teknik och nya läkemedel.

En sak som vi gjort, men som inte uppmärksammats hittills, är vad den nya skollagen säger om detta. Vi har fört in en ny paragraf som säger att "eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning". Motivtexten handlar om den snabba utvecklingen av informationsteknologin och vilka möjligheter det medför för skolan.

Det här är uppfordrande och kräver insatser, i klassrummen, i skolorna, i kommunerna, på Skolverket, Skolinspektionen, lärarutbildningarna och utbildningsdepartementet. Av politiker, tjänstemän, rektorer och lärare.

Digital kompetens skrivs in i kursplaner och betygskriterier. IT-kompetens finns med i nya lärarutbildningen och examenskraven för nya lärare. Lärarlyftet måste få fler kurser med IT, som ger lärarna bättre redskap. Skolinspektionen får muskler och kan ingripa när det brister, t ex avseende den nya skollagens skrivningar.

Enligt datorleverantörerna så händer mycket nu. Proppen har gått ur, som någon uttryckte det. Det är min bild också, efter besök på 56 skolor det gångna läsåret. Men inte överallt. Det är väldigt olika, skillnaderna ökar. Ska vi ha en likvärdig skola, vilket jag verkligen vill, måste ALLA med.

Frågan är var hindren finns. Pengar säger en del, men det håller jag inte alls med om. De kommuner som går i främsta ledet nu satsar inget extra (Falkenberg, Nacka, Ystad m fl). Det handlar om prioriteringar. Dessutom så hade kommunerna 10 miljarder kronor över förra året och skolan hade 21 miljarder kronor mer 2009 än 2006. Däremot tror jag att det handlar om ledarskap och kommunernas organisationer. Ofta är IT-avdelningarna för starka, de som i verkligheten bestämmer och inte skolorna, och rektorerna har inte alltid de befogenheter de behöver. Ett annat hinder är att IT är en teknikfråga och inte en pedagogisk fråga. Lärarna är ofta ointresserade av teknik (precis som jag), de vill lära eleverna läsa, skriva, räkna, kemi, engelska och allt annat som ingår. De vill veta att de kan göra det bättre med hjälp av IT, för det kan de. Jag har sett otaliga exempel på hur undervisningen förbättras med fler hjälpmedel.

Vinnarna är eleverna. Undervisningen blir mer relevant och motiverande. IT visar att skolan hänger med i samhällsutvecklingen, är "på riktigt". Skolan måste motarbeta digitala klyftor.

Kristina Björn beskrev Falkenbergs resa på ett väldigt bra sätt. Deras nya budskap är "tänk vidare". Bra slogan, tycker jag. Det är ett budskap både till lärare, rektorer och elever. Tänk vidare, gör inte som man alltid gjort som slentrian. Tänk vidare, våga pröva nytt.

Inga kommentarer: