09 juli, 2010

Friskolorna större än de egna gymnasierna i Stockholm

Nu mitt i sommaren får tusentals elever besked om vilken gymnasieskola de kommit in på. I Stockholms län har vi en gemensam intagning för att underlätta för eleverna. Statistiken kom i veckan och är lite intressant. Friskolorna fortsätter att vinna terräng, trots minskande elevkullar.

23 500 elever har tagits in i någon av länets gymnasier. 39% på en friskola, 38,6% på den kommunala skolan i hemkommunen, 22% i en kommunal skola i en annan kommun och 0,4% på landstingets gymnasieskola. Förra året var friskoleandelen 36,5% och det egna gymnasiet 41,5%.

Den gängse bilden att eleverna går i kommunens egna gymnasieskola stämmer inte. Inte ens hälften gör det. Det är fler som valt friskolor än den egna kommunens skolor. Fortfarande utgår mycket av planering och organisation och tänkande att det är just så. Nu måste det till ett nytt mind set. Vi har fått en skolmarknad. Nu gäller det att vi utvecklar den och får den att fungera ännu bättre. Inte stoppa, som de rödgröna vill.

Igår avslutade jag Almedalsvistelsen med ett seminarium om öppna kvalitetsjämförelser mellan skolorna, arrangerat av Friskolornas riksförbund. Alla verkade rörande överens om att det behövs öppna, jämförbara och oberoende uppgifter om varje skola. Såväl SKL som Friskolorna vill ha det, men det är uppenbarligen svårt att få till.

Ett problem är att det inte finns så mycket relevant statistik. Det mesta handlar om hur mycket pengar som läggs på olika delar av skolan, hur stora klasserna är etc. Outcome, t ex hur mycket man lär sig, om eleverna är nöjda med sin skola och tycker att lärarna är duktiga, finns få uppgifter om. Nu kommer nationella prov i trean och betyg i sexan (om vi får fortsätta), så snart finns lite sådana uppgifter också om låg- och mellanstadieskolor. Hittills finns inget alls och det är oacceptabelt. Jag skulle också gärna se nationella elevenkäter som alla skolor i landet gör, då blir det jämförbart.

Även om det kan tyckas vara självklart med mer statistik och siffror om resultat etc så är det inte så självklart. När vi arbetat med det i Stockholms län inför den gemensamma gymnasieregionen så fanns det partier som bromsade. Socialdemokraterna och vänstern ville inte ha med indikatorer som betyg och resultat på nationella prov. Det skulle mer handla om trivsel och gruppstorlek. Jag tycker att vi behöver både ock.

Jag tycker inte heller att de rödgröna är så trovärdiga i frågan. De lovade flera gånger i olika utvecklingsplaner och under olika ministrar att ta fram bra kvalitetsmått, men det hände inget. De finns fortfarande inte. Lite självkritisk kan man väl också vara och önska att vi hade fått fram det nu, men fokus har ju varit på alla andra reformer - skollag, gymnasieskola, betyg etc - vilket nog är rätt prioritering även om man är otålig. Men nästa period måste vi få fram det.

3 kommentarer:

Jan Lenander sa...

Min stora besvikelse är att friskolereformen inte har följts upp så kraftfullt som det hade behövts. Skolverket har fortsatt att skicka ut ensidiga direktiv och förhoppningar utan att relatera det till uppföljning och styrning av pengar. En skolmarknad kräver en komplett arsenal med uppföljning. Att möta en föreläsare från skolverket som helt nonchalerade problemen med betygsinflation oroade mig djupt och att de rödgröna är blåögda nog att tro att bara vissa parametrar behöver följas upp skrämmer mig.

En marknad där kunderna hamnar i ett enormt kunskapsmässigt underläge är inte bra.

Anonym sa...

Hej!

Jag instämmer med föregående talare! En marknad som med oinformerade kunder inbjuder till problem. En tanke som slagit mig här är att dåliga kommunala skolor i alla fall inte göder ägarens feta bankkonto. Det kan ju vara därför som de rödgröna inte vill ta i frågan. De vill ju inta ha friskolor utan ta ifrån våra ungdommar möjligheten att välja skola. Själv är jag för valfrihet.. Samtidigt så är problematiken tydlig.

Mats du har ju inga orsaker till att ducka i frågan. Jag ser fram mot en förklaring till varför den moderatledda regeringen inte löst detta.

Och jag skulle uppskatta om du inte skyller lärarfacken eller det rödgröna laget. Vi har ju haft en Moderat statsminister i snart fyra.

//E

Mats Gerdau sa...

Det är viktigt med saklig och relevant information som förälder och elev när man ska välja skola. Det saknas idag.

Om man letar orsaker kan man väl dels hänvisa till att skolan är kommunal och att det är svårt att få kommunerna att enas om gemensamma utvärderingar. Alla vill inte ens utvärdera. Dels kan man hänvisa till att regeringen jobbat med en massor av andra frågor och inte prioriterat detta. Ännu.

Jag delar helt uppfattningen att vi måste bli bättre här och ta initiativ för att få fram en bra utvärdering av alla skolor och en jämförbar information om olika skolor. Det var lite poängen med mitt bloginlägg.