13 juli, 2010

Rekordmånga kommer in på högskolan

Verket för högskoleservice (VHS) rapporterar idag att rekordmånga studenter tas in till landets högskolor och universitet i höst. Perfekt!

273 106 personer har tagits in, 8 000 fler än förra hösten. Hösten 2007 var det 230 555 som togs in. Intagningsstatistiken för hösten 2006 ligger inte ute på VHS hemsida, så jag kan inte jämföra hur det såg ut innan vi tog över. Klart är dock att det väsentligt fler som tas in på högskolan idag, med Alliansregering, än med den förra röda regeringen.

Tittar man bara på antalet antagna på programutbildningarna (och inte enstaka kurser) så ser man också en tydlig ökning. Hösten 2006 togs 68 500 studenter in på program. Nu till hösten är det 84 500. En ökning med 23% med Alliansen.

Allt snack om nedskärningar och att vi inte satsar på högskolan är alltså helt fel. Nu med hög arbetslöshet är det rätt satsa på utblidning och det är precis det vi gör.

62% av de intagna är kvinnor. Lite intressant i relation till diskussionen om kvotering till börsbolagens styrelser, där det är fler män. Där krävs kvotering alltmer högljutt, men man hör knappast någon diskussion alls om hur det ser ut på högskolorna. Hade det varit manlig övervikt så hade det säkert låtit annorlunda.

Jaja, den som är bäst lämpad som ska tas in, oavsett kön tycker jag. Betyg och högskoleprov avgör och den som kämpar mest och skaffar sig bäst förkunskaper ska ha platsen. Killarna måste skärpa sig lite mer helt enkelt.

Två nya stora förändringar träder i kraft i och med den här intagningen, meritpoängen och nya kvotgrupper för betygsintagningen.

Man kan få 2,5 poäng extra i betygspoäng om man läst "rätt" kurser på gymnasiet (t ex matematik, språk och kurser som är relevanta för just den utbildning man sökt). Betygsgruppen (minst en tredjedel av platserna fördelas efter betyg, minst en tredjedel på högskoleprovet och resten får högskolan bestämma om själv) får fyra undergrupper och de som endast har gymnasiebetyg gynnas något och de som också har komvuxbetyg missgynnas något.

Vi är många som applåderar det nya - det stimulerar fördjupning och att läsa relevanta kurser samt att läsa på gymnasiet och inte skjuta upp det till komuvx. Mattekursen ska väga tyngre än filmkunskap om man ska bli ingenjör exempelvis. Ett önskvärt beteende premieras. Men som alltid finns det också kritiker. De menar att det är orättvist och att de som mognar senare och behöver komplettera på komvux aldrig kommer att komma in på högskolan. Det har varit väldigt mycket skrik om just komvuxgruppen. Nu finns facit och de hade fel.

Betygspoängen i komvuxgruppen är bara någon tiondel högre än i gymnasiebetygsgruppen. När det gäller juristprogrammet i Uppsala är poängen t o m lägre i komvuxgruppen. Oron var alltså helt obefogad.

Det finns drygt 1 000 programutbildningar på universiteten och endast på 100 av dem så krävs betyg över 20,0 för att komma in. Alltså en väldigt liten andel, i princip endast veterinär-, läkar-, arkitekt- och juristutbildningarna.

Sammantaget, intressant och bra statistik. När kommer tidningarna att skriva om en så här positiv nyhet?

Inga kommentarer: