02 augusti, 2010

Närvaro viktig i skolan

Skolk - olovlig frånvaro - ska skrivas in i betygen, enligt ett Alliansförslag idag. Och skolk ska rapporteras till hemmen redan samma dag.

Jag tycker att det är bra, ganska odramatiskt. Skolket måste bort, så enkelt är det. Ingen kan vara borta från jobbet hur som helst, det ska inte elever heller vara. Närvaro är dessutom viktigt för elevernas kunskapsutveckling, självklart är det lättare att lära om man är med än om man inte är det.

Skolket är mer utbrett än man tror. CSN rapporterade under Almedalsveckan att över 15 000 gymnasister blev av med studiemedel därför att de skolkat för mycket, dvs över 20% av tiden. Vem kan vara borta en dag i veckan från jobbet och ändå få fullt betalt? Skolket under 20% är ett mörkertal, men på tok för stort.

Att skriva in skolk i betygen - har det då någon effekt? Ja, definitivt. Man kan tycka att det gynnar ögontjäneri, men faktum är att det fungerar. Jag vet av egna erfarenheter. I början av 2000-talet hade Nacka gymnasium problem med mycket skolk. Då började man rapportera skolket på terminsbetygen och skolket minskade snabbt. Men några elever, under ledning av dåvarande utbildningsminister Pagrotskys dotters ledning, protesterade. Som av en händelse reagerade utbildningsministern och sa att så här får man inte göra. Vilket ledde till att Nacka gymnasium tvingades ta bort frånvarorapporteringen igen. Och skolket ökade.

Det är självklart inte det enda instrumentet för att bli av med skolk. Eleverna måste trivas i skolan, vilja gå dit och känna att det är meningsfullt. Klimatet måste vara sådant att mobbning aldrig accepteras, att ingen uppträder kränkande och att undervisningen är intressant och givande. Schemaläggningen måste utgå från elevernas bästa och inte lärarnas. Två-tre timmars håltimme före sista lektionen bäddar för skolk. De som känner att de inte hänger med i skolan och därför skolkar, måste få bättre hjälp.

Sossarna kan nu leva med den här ändringen, säger Ylva Johansson. Bra! Välkommen kursändring mot Pagrotskys linje. Eller är det bara ett populistiskt beräknande? 70-80% av beflkningen tycker nog som vi, det inser hon nog och vill ligga så nära oss som möjligt. Eller är det bara ett personligt tyckande från Ylva Johansson? Några s-bloggare som stödjer henne hittar jag inte och tidigare har de (bl a i utbildningsutskottet) varit lika mycket emot som vänstern.

De rödgröna kompisarna är ju nämligen väldigt emot? Flummarna i miljöpartiet och vänsterpartiet säger nej. När får vi besked om en samlad rödgrön linje i frågan? Ett besked från Ylva Johansson räcker ju inte, de måste enas alla tre. En regering med Lars Ohly som utbildningsminister skulle ju aldrig lägga fram ett förslag om skolk i betygen.

Aftonbladet, Expressen, SvD, DN, DN, DN,

5 kommentarer:

Gertie Hammarberg Tersmeden sa...

Beslutet om att föra in frånvaron i betygen är för mig så efterlängtad. Jag häpnar över de Rödgrönas argument mot detta. Varför skulle det finnas någon motsättning mellan att frånvaron syns i betygen och ambitionen att arbeta för en bättre och tryggare skolmiljö eller öka förutsättningarna för olika elevers lärande?

Mats Gerdau sa...

Håller med, det finns verkligen ingen motsättning i detta. Det behövs, tyvärr, men så är det.

Marika Lindgren Åsbrink sa...

Osnyggt av dig att påpeka att "Pagrotskys dotter" var den som protesterade och antyda att det var nåt skumt med att Nacka gymnasium så småningom fick ändra sina tydligen olagliga rutiner.

Alla människor har rätt till ett politiskt engagemang, oavsett vilka deras föräldrar är. Eller menar du att om man är född av någon som är politiskt aktiv så har man inte rätt att välja helt fritt vad man vill ägna sig åt här i livet?

Det är ju dessutom inte detta som är din huvudsakliga poäng. Hade gått alldeles utmärkt att skriva detta inlägg utan sådana trista antydningar.

Jan Lenander sa...

Vänsterpartiets motstånd mot är förstås naturlig. De vill ju inte att någon människa ska vara ansvarig för sina handlingar. Tänk om en arbetsgivare väljer eleven utan skolk för att få någon som sköter sitt jobb, det är ju i vänsterpariets värld att böja knä för kapitalet. För mig som bara känner små arbetsgivare som går i konkurs om de anställer någon som skolkar från jobbet är det bara renhårigt.

Nu hoppas jag att (s) väljer en förståndig linje.

Mats Gerdau sa...

Marika, jag vet inte om det var något skumt med att Nacka gymnasium tvingades ta bort skolkrapporteringen från terminsbetygen. Men jag tror inte att utbildningsdepartementet hade reagerat så snabbt om initiativtagaren på skolan varit någon annan.