08 november, 2007

Skärpning, Skolverket!

Idag läser jag i Dagens Samhälle om Skolverkets kommentarer på det brev som jag och kommunalråden i Sollentuna och Täby skickade förra veckan med anledning av verkets märkliga hantering av kommunala skolor som vill knoppa av. Man bara skakar på huvudet åt verkets kommentarer…

”Avknoppningar är en ny situation som skollagen inte tänkt sig”, säger verkets chefsjurist Ingegärd Hilborn. Det är ju inte sant! Avknoppningar har förekommit i över 10 år, exempelvis Jakobsbergs vårdgymnasium 1994, Västerholmsskolan i Skärholmen 2000 och Västbergaskolan 2001. Det har fungerat utmärkt med nuvarande skollag.

Dessutom – vaddå att skollagen inte tänkt sig? Det måste vara verkets egen subjektiva tolkning. Lagen gäller ju lika för alla som vill starta friskola, kraven är desamma oavsett vad sökanden gör idag. Lagen ställer inte särskilda krav på några få. Det är verket som av något skäl ändrat sina regler helt plötsligt.

”Alla ansökningar behandlas lika, utifrån sina olika förutsättningar”, säger Hilborn vidare. Men eftersom man ställer olika krav beroende på om man är kommunal skola idag eller inte så behandlas man ju inte lika. Man kräver garantier för att skolan ska få hyra lokaler av vissa sökanden, men inte av andra. Man frågar vissa skolor var de ska köpa sin utrustning, men inte andra. Om leverantör av skolutrustning ska ligga till grund för tillståndsgivningen så måste det väl gälla alla och inte bara vissa? Sedan kan man fråga sig varför detta över huvudtaget är relevant i sammanhanget. Det har ju inte varit något problem i alla de fall där man inte ställt frågan.

Sista meningen i intervjun är extra intressant och det gäller just inventarierna: ”Färdiga avtal krävs inte, men verket vill veta att det tagits kontakter”. Det stämmer ju inte heller! En kommunal skola i Haninge som vill knoppa av (och bilda Profilskolan) fick avslag av Skolverket förrförra veckan just av skälet att det inte finns några klara avtal. Kontakter har tagits, kommunen säger uttryckligen att man är positiv till avknoppningen men det finns ännu inga klara principer för hur inventarierna ska prissättas. Kommunen har avvaktat att skriva avtal till dess att skolan fått tillstånd, varför förhandla med någon som inte har tillstånd? Detta är alltså inte tillräckligt för verket, det krävs något mer än att kontakter tagits. Men varför krävs då inte exakt samma sak av någon annan som vill starta från grunden? De behöver ju inte visa upp färdiga hyresavtal eller inventariebeställningar.

Det är uppenbart att Skolverket behandlar de sökande olika och ändrat sin tillämpning. Ett statligt verks myndighetsutövning måste vara fullständigt rättssäker, förutsägbar och oförvitlig. Så är det inte nu och det är rätt upprörande.

Kryp till korset i stället, Skolverket, och medge att ni gjort fel. Det är bättre än att ni försvarar en sjuk sak och tvingas till domstol.

2 kommentarer:

Anonym sa...

du är inte klok i huvudet!

Mats Gerdau sa...

Tack för ditt balanserade inlägg.