28 november, 2007

Svenska elever läser sämre

Idag presenterades en ny stor internationell undersökning (PIRLS) som visar att svenska elever läser allt sämre. Länder som Hongkong, Singapore och Ryssland springer med stormsteg förbi oss.

Det är läsförmågan hos fjärdeklassare i 45 länder som studerats 2006. 28 länder genomförde samma undersökning 2001 så det går att göra jämförelser bakåt i tiden. 2001 toppade Sverige listan. Nu ligger Sverige på plats 11. Och det beror inte bara på att andra gått förbi oss, Sverige är ett av sex länder där resultaten försämrats. Störst försämringar står Marocko och Rumänien för, därefter kommer England och Sverige i en egen division. ”Signifikant tillbakagång” säger Skolverket. Det är framför allt de avancerade läsarna som blivit färre.

Ännu en trist bild av svensk skola således. Det blir påfrestande för lärare och andra att hela tiden höra om hur eländigt allt är. Allt är definitivt inte eländigt, men det finns så många exempel på at utvecklingen går åt fel håll. Att sticka huvudet i sanden och låtsas som om allt är bra duger ju inte.

PIRLS är en svidande vidräkning för sossarnas skolpolitik och den regering som Mona Sahlin satt i. Ytterligare ett belägg för deras misslyckande, för det är just politikens misslyckande och inte lärarnas eller elevernas. De har säkert gjort så gott de kunnat men inte givits rätt förutsättningar. Någon självkritik framförs inte av sossarna, ingen analys av vad det kan bero på. För lite fokus på kunskaper, rädsla för utvärdering eller dålig lärarutbildning exempelvis. Eller den svenska Jantelagen där ingen ska få sticka upp, där talanger och spets inte utvecklas. Lite klämkäckt säger de att vi fortfarande är så bra. Deras lösning? Mer samarbete med folkbiblioteken och pengar till En bok för alla, enligt ett pressmeddelande från skoltaleskvinnan Marie Granlund. Man tar sig för pannan. Skulle det räcka?

Lite intressant är det om man ser till sossarnas stora satsning på skolan de gångna åren, Wärnerssonpengarna. Över 17 miljarder kronor pumpades ut 2001-2006 utan annat syfte än att få in fler vuxna i skolan. Eleverna som nu var med i studien visar att pengarna inte gav någon som helst effekt, i alla fall ingen positiv. Läsförmågan har minskat under precis samma tid. Det är rent korkat att tro att fler vuxna löser alla problem. Det är väl utbildade lärare som behövs och inte billig outbildad personal, som var det som gynnades av Wärnerssonpengarna. Notabelt är att Sverige nästan ligger i topp (efter Danmark och Island) vad gäller resurstillgång, så pengabrist kan inte vara det stora problemet idag. Däremot fel använda pengar möjligen.

Det känns skönt att vi så konsekvent haft en annan politik än sossarna. De får bära ansvaret tillsammans med övriga partier till vänster.

Något helt annat måste till och det känns så skönt att vara moderat. I budgeten som vi tar ställning till i riksdagen om några veckor så satsar vi 900 miljoner kronor på en läsa-skriva-räkna-satsning så att vi får fler små grupper i framför allt lågstadiet, mer tid för specialundervisning och halvklasser. Vi återinför speciallärarna. Vi tar fram en ny lärarutbildning där lågstadielärarna återiförs och där fokus givetvis ska ligga på att lära ut just läsa och skriva. Vi ska förstärka det pedagogiska inslaget i förskolan. Vi tar fram en kontrollstation av elevernas kunskaper i årskurs 3. Vi inför skriftliga omdömen från skolstart så att det blir tydligt vad eleverna kan. Vi ska skärpa rätten till stöd för dem som inte når målen ordentligt. Mot detta står sossarna tomhänta.

1 kommentar:

Nils Matsson, moderat sa...

Javisst är undersökningsresultatet bedrövligt. Det är just ingen utveckling utan avveckling.

Under nu rätt lång tid har helt andra saker blivit liggande i fokus, än kunskaper. Det kan vara lokaler, maten, trivseln etc.

Nu är det dags att fokusera på kunskaper och dess inhämtande.

För att lyckas med det måste man våga säga det och att politikerna prioriterar kunskaper.

Inlärning är huvudprocessen, allt annat stödprocesser.

Nils Matsson