02 december, 2007

Vem tar ansvar?

I veckan kom två internationella undersökningar av elevernas kunskaper, PIRLS (läsförståelse bland fjärdeklassare) och PISA (naturvetenskap bland 15-åringar). Båda är dystra för Sverige, vi halkar efter övriga världen och försämrar till och med resultaten jämfört med tidigare mätningar. 2001 var vi bäst på läsförståelse, det är vi inte längre.

Eftersom vi har så gynnsamma förutsättningar – lång tradition av fri utbildning, vi satsar mest i världen på skolan och vi har många engagerade och duktiga lärare – så borde Sverige ligga bättre till än i OECD:s mittfåra. Länder som Korea, Hongkong och Estland brädar oss.

Hur har det kunnat gå så snett? Och vem bär ansvaret?

Ja, inte är det sossarna i alla fall. De har bara fått igenom varenda förslag de presenterat under 12 år i regeringsställning. De har höjt skatterna och öst ut pengar för att få fler vuxna i skolan och för att rusta förortsskolorna. De har skapat nya skolmyndigheter som ska utveckla skolan. Och nya regler har tillkommit så att skolorna inte ska behöva tänka så mycket själva. De har ansträngt sig till det yttersta för att ta bort obehagligheter som betyg, prov och läxor. Det som kan uppfattas som straff, som kvarsittning eller att gå om, är också på väg bort. Så inte kan väl socialdemokraterna ha något ansvar för att Sverige rasar utför?!

Marie Granlund, sossarnas skoltaleskvinna, tillbakavisar i alla fall alla sådana anklagelser i SvD. ”Många andra länder brottas ju med samma problem” är hennes kommentar, trots att det inte alls förklarar varför just Sverige halkar utför och andra länder klättrar uppåt.

Och det visar att Mona Sahlins prat om förnyelse av skolpolitiken inte har så mycket substans, att det bara är tomt prat. Hur ska en omprövning gå till om man inte inser att det finns ett samband mellan den politik som förts och de resultat vi nu ser? Förstår man inte att det är den sammantagna effekten av brist på kunskapsfokus, dålig lärarutbildning, dålig styrning och ledning, ordningsproblem och för lite individualisering som skapat nedgången och utslagningen, så kvittar det lika om de nu säger ja till betyg något år tidigare. Det handlar om hela inställningen.

Jag tycker att det är trist att sossarna inte erkänner att de har huvudansvaret för de brister vi ser idag och att tusentals ungdomar slås ut. Det skulle vara välgörande om en sosse någon gång kunde ta ansvar och inte alltid skylla på alla andra eller på omständigheterna.

Inga kommentarer: