04 december, 2007

Nej, reglera inte mer

Jan Björklund gick idag ut i GP och kräver ytterligare regleringar av friskolorna. Jag har aldrig känt att det är särskilt nödvändigt och jag vet inte vad som föranleder detta utspel.

Visst håller jag med om att det i grunden borde vara samma regler för friskolor och kommunala skolor. Men det kan ju lösas på två sätt. Antingen reglerar man friskolorna mer. Eller också avreglerar man den kommunala skolan. Det sistnämnda tycker jag verkar bättre.

Och det finns mängder av saker som skulle kunna avregleras. Förbud mot distansundervisning och mot entreprenader exempelvis. Förbud mot att ta in elever under andra tider på året än i mitten av augusti. Förbud för skolor att drogtesta elever som man misstänker är drogpåverkade i skolan. Förbud mot nivågrupperingar som baseras på elevernas färdigheter och ambitioner. Kom gärna med fler exempel!

Inga kommentarer: