24 november, 2007

Fel statistik från Skolverket

I går eftermiddag slog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) larm om att den betygsstatistik som Skolverket presenterade i måndags har omfattande brister. Det kan röra sig om 138 kommuner där betygen är fel. Skolverket har nu dragit in materialet men inte bett om ursäkt för den skada detta förorsakat kommuner som oförskyllt kritiserats för dålig kvalitet.

Man kan ha två reflektioner kring detta. För det första, varför upptäckte inte Skolverket detta själv? Det var först efter påstötningar från SKL och ett antal kommuner som materialet drogs tillbaka. Hur ser de interna rutinerna ut på Skolverket för att kvalitetssäkra materialet?

För det andra, går det att lita på Skolverkets statistik i övrigt? Jag kommer på rak arm på tre andra exempel på brister. I min roll som utredare av komvux så har vi försökt få fram statistik över vad komvux kostar idag. De uppgifter som Skolverket publicerar är dessvärre helt otillförlitliga. Kostnaderna för den grundläggande vuxenutbildningen anges vara 13 800 kr/helårsplats i Järfälla, 23 800 i Nacka och över 55 000 i Tyresö. I Göteborgsområdet skiljer det från knappt 20 000 kr till över 80 000. Ingen, inte ens verkets egna tjänstemän, tror på dem. Kommunerna själva känner definitivt inte igen sig.

När jag var kommunalråd i Nacka reagerade vi också mot statistiken för vuxenutbildning. Skolverket angav att vi hade över 50% i egen regi 2003 och 2004 trots att vi inte hade något alls eftersom all verksamhet var utlagd på entreprenad. Några rättningar blev det aldrig.

Det tredje exemplet handlar också om komvux. Vi hade omfattande brevväxling från Nackas sida med Skolverket om statsbidragen Kunskapslyftet för några år sedan och det var statistiken som var orsaken.

Dessutom är det många som har stora frågetecken om personaltätheten i skola och förskola. Statistiken som faller ur systemet känns inte alltid igen.

Visst, det finns säkert kommuner som tar för lättvindigt på det man skickar in så att det blir fel, men det kan ju också vara oklart hur det ska redovisas. Och det fråntar inte den myndighet som publicerar statistiken att också kvalitetssäkra den och gå i god för att den är så korrekt den bara kan bli.

Spelar det då någon roll om det är lite fel? JA, det gör det! Statistiken ligger ju till grund för analyser. Om underlaget är fel så blir ju analysen och åtgärderna också fel. Det är ju lite skillnad på om 5 eller 12 procent av eleverna är obehöriga till gymnasiet...

Dessutom ligger statistiken ofta till grund för fördelning av statsbidrag, så var det i alla fall under sossestyret. Om statistiken är fel så blir ju besluten om pengar också fel. Nacka var en av de kommuner som inte fick de sk Wärnerssonpengarna för några år sedan (vi missade 30 miljoner per år). Nacka hade en rätt hög personaltäthet när systemet infördes, men om det var fel i statistiken det året (vilket vi misstänkte) så gick det inte att ändra och inga pengar fick vi. Uppgifter som samlats in i syfte att veta hur det ser ut användes helt plötsligt för något helt annat, att fördela pengar. Det ledde nog till lite kreativ bokföring på sina håll… Säkert är det likadant med de pengar för förskolan som nu ska dras in som jag skrev om igår.

Går det att lita på Skolverkets statistik? Är den användbar för sådana typer av beslut?

Nej, det verkar inte riktigt så. Det är ytterligare ett skäl till att Skolverket borde betala ut förskolepengarna ändå.

Inga kommentarer: