01 december, 2008

Överklaga betyg

Centern och kristdemokraterna vill införa en möjlighet att överklaga betyg, rapporterar SvD och Aftonbladet idag. Jag uppges vara tveksam och så är det nog.

I princip delar jag Sofia Larsens uppfattning att ett beslut om ett formellt betyg som används till urval senare ska kunna överprövas på något sätt. Det är viktigt för rättssäkerheten. Samtidigt har ingen kunna visa på ett realistiskt och obyråkratiskt förslag som inte bara kommer att handla om ytterligare ett prov. Betyget ska ju vara en samlad bedömning av elevens kunskap, där muntligt engagemang, redovisningar, inlämningsuppgifter mm vävs ihop med provresultat. Det är svårt att få ihop det med en rätt att överklaga och det har förespråkarna inget bra svar på.

Jag kan ju också säga att vi gör mycket annat nu för att öka rättssäkerheten och likvärdigheten i betygssättningen. Det kommer nya och tydligare mål som förhoppningsvis alla begriper, mål som inte är skrivet på pedagogiska utan på svenska. Det kommer nya betygskriterier som är mer stringenta och betyg i fler steg så att det blir rättvisare. Det kommer nationella prov i fler ämnen för att skapa en nationell bild av elevernas kunskaper i fler ämnen och kunna ha detta som avstämning mot betygssättningen senare. Detta bör räcka ganska långt.

Inga kommentarer: