05 december, 2008

Sundsvall, here I come

Sitter på tåget till Sundsvall. Ska besöka en förskola, en skola och prata för moderater om aktuell skolpolitik i morgon. Lite research visar att Sundsvall och Västernorrland verkligen skulle behöva moderat skolpolitik. Skolverkets betygsstatistik som kom i veckan visar att de ligger riktigt risigt till.

I Sundsvall är 30% av eleverna underkända i något ämne i nian. Knappt 85% är behöriga till gymnasiet, den lägsta siffran på 11 år. De sk Salsavärdena är sämre än någonsin tidigare. Det visar att Sundsvall presterar mycket sämre än vad man kan förvänta sig med tanke på den befolkningsstruktur som finns. Och de är inte omedvetna om detta i Sundsvall. De har skrivit om det i de senaste 3-4 kvalitetsredovisningarna men man ser trots det inga förbättringar i kvaliteten. Kanske har det att göra med att hälsa, arbetsmiljö och annat är mer i fokus än kunskaperna?

I Härnösand är det faktiskt ännu värre. Här sjunker betygen varenda år. För tio år sedan låg Härnösand över riksgenomsnittet, nu ligger man en bra bit under - 191 mot 207. 33% är underkända i något ämne och SALSA-värdena lutar dramatiskt över åt det röda minushållet, -18. Det är få kommuner som presterar sämre.

Det här är två exempel på kommuner där staten borde vara mycket tydligare i ansvarsutkrävandet. De missköter faktiskt sitt uppdrag att ge alla elever tillgång till högkvalitativ utbildning. Varningar, böter och i Härnösands fall hot om tvångsförvaltning vore på sin plats.

Vad kan det här bero på? En del attityder och förväntningar kanske. Det är inte så stort fokus på kunskaper och man tror inte att eleverna ska prestera så bra. Jag tror att det är ganska mycket centralstyre med litet utrymme åt skolorna att själva bestämma. Motståndet mot valfrihet och nytänkande är stenhårt i dessa traditionellt röda kommuner.

Uppförsbacken verkar lång och mödosam, men det blir inte bättre av att skjuta på den resa de måste göra. Intressant att höra vad skolorna säger och hur mina partikamrater resonerar i morgon.

Inga kommentarer: