07 december, 2009

Framgångsrika skolor kräver tydligt ledarskap

Skolans kvalitet hänger på ledningen, skriver DN idag. Så rätt, så rätt.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som kommit fram till denna föga revolutionerande slutsats efter att ha studerat ett antal kommuner med goda resultat eller kraftigt förbättrade resultat.

Jag besöker ganska många skolor och rätt ofta känner man stämningen så fort man kommer in genom dörrarna. En bra skola eller en mindre bra? Ledarskapet känns liksom i väggarna. Är det en rektor som "har koll" som styr här? Har hon (för det är oftast en hon) tillräckliga verktyg och support uppifrån?

Alla är ju överens om att lärarna spelar avgörande roll för elevernas prestation. Duktiga lärare kan locka fram nyfikenhet och lust att lära ur den mest ointresserade unge. Likadant är det med rektorer. Duktiga rektorer kan få lärare att göra storverk. De måste förmedla en gemensam värdering, visa engagemang, ha tydliga mål och stora befogenheter att nå de målen. Då lyckas lärarna och då lyckas eleverna.

Nacka är en av de kommuner som denna slutsats grundas på. Jag kan intyga att det stämmer till 100%. Där har vi satsat på att rekrytera duktiga ledare som rektorer och har ambitiösa utvecklingsproram för dem.

Som av en slump ska vi diskutera just rektorsrollen i riksdagen på torsdag. Då står vårt förslag om att införa en obligatorisk rektorsutbildning på agendan. Socialdemokraterna drog ned på den utbildningen under sin tid vid makten, nu startar vi något nytt och har fördubblats anslaget för detta. Det kommer att göra stor nytta, men arbetsgivarna kan dra sig tillbaka, utan detta är bara en grundplatts. Kommunerna och friskolorna måste göra ännu mer.

Lite kul var det också att se att av de 16 kommuner som SKL studerat för att lära vad som ger goda resultat har 11 moderat ledning... Kanske säger det något om hur vi styr och var vi lägger tonvikten?

Samtidigt läser jag Expressen, där läraren Helena von Schantz. skriver att det är klart att hon sätter för höga betyg på sina elever. Det finns liksom inget som håller emot, förutom professionaliteten och yrkesstoltheten förstås. Jag läste artikeln men förstår inte vart hon vill komma. Vadan denna bitterhet? Säkert finns det lärare som sätter för höga betyg och säkert finns det rektorer och politiker som mer eller mindre kräver att de ska göra det. Men hur utbrett är det? Vilken är hennes lösning? Och varför är hon lärare överhuvudtaget, när hon inte verkar gilla ungdomar?

7 kommentarer:

The Karma Police sa...

Obligatorisk rektorsutbildning borde vara lika självklart som att lärare ska vara behöriga! Det garanterar inte allt men det är en bra början!

Helena von Schantz sa...

Min artikel handlar om de systemfel och kontrollbrister som orsakar betygsinflation och rättsosäkerhet coh orättvisor för eleverna. Den handlar inte om de betyg jag sätter, om min skolledning eller om mina elever utan om den svenska skolan i allmänhet. Jag föreslår att du läser den en gång till, med litet mer humor och distans.
När det gäller vad vi ska göra åt saken har jag flera förslag, men det blir i en annan artikel. Först behöver insikten att "there´s something rotten in the state of Denmark" sjunka in.
Helena von Schantz

Mats Gerdau sa...

Helena, visst finns det systemfel och kontrollbrister i skolan idag. Det är ju inget nytt, det var ju precis det vi gick till val på att ändra och det som nu åtgärdas...

Jag delar däremot inte din uppfattning att det är "klart att betygen är orättvisa" eller att rättvisa lärare är kamikazepiloter. Även med humor och distans så stärker det ändå vrångbilden att så gör ALLA lärare ALLTID. Inte höjer det vare sig skolans eller lärarnas status direkt.

Ser fram emot lösningarna nästa gång. :-)

Henrik Ravin sa...

Helena har rätt, så enkelt är det Mats, men det är inte ett systemfel hos skolan, det är större än så. Ingen vill ha rättvisa, vare sig elever, föräldrar, rektorer, politiker eller akademiker. Alla vill att barnen passerar skolan stärkta, optimistiska, fulla av självtillit och med tillräckliga mängder kunskaper för att klara yrkeslivet. Detta högst självklara mål har ingenting med rättvisa att göra. Frågan är om betygen stöttar den målsättningen för flertalet elever?

Helena von Schantz sa...

Tack för försvaret Henrik. Du verkar dock anklaga betygen som företeelse, medan jag vill att betygen ska sättas både på elev, lärare, skola och politiker och vara rättvisa. En riktig resultatkontroll alltså. När det gäller Mats svar har jag inte skrivit att alla lärare alltid gör någonting, tvärtom är de flesta lärare bra och hederliga personer som vill sina elever väl. Det jag har belyst är att i stort sett alla lärare är utsatta för starka påtryckningar att sätta för höga betyg. Det är inte lärarnas fel det är ett systemfel som dels beror på kommunaliseringen, dels på bristande central kontroll. Mer om det i ett radioinslag på Radio Jönköpings Lasso idag.

http://www.sr.se/cgi-bin/jonkoping/program/amnessida.asp?programID=2345&Nyheter=&grupp=5629&artikel=3297041

Mats Gerdau sa...

Men Helena, hur menar du egentligen med att det är kommunaliseringens fel? Allt elände i skolan kan väl inte skyllas på det???

Att lärare utsätts för påtryckningar som du skriver, har ju inget med kommunaliseringen att göra. Jag vet lärare som klagade på detta redan när jag gick i skolan och det var ett antal år före kommunaliseringen. Jag vet också lärare på högskolan som klagar över påtryckningar och det är ju en i alla delar helstatlig skola. Det är lite för enkelt att skylla på kommunaliseringen som roten till allt ont. Men inte så sant.

Anonym sa...

* Försäkringskassen
* Polisen
* Försvaret
* Arbetsförmedlingen
...

Exempellistan på statliga myndigheter som ICKE löser sitt uppdrag tillfyllest kan göras mycket lång. Ofattbart att LR tror att skolan blir bättre om den återgår i statlig regi.