09 december, 2009

Ingen kortare förskollärarutbildning

Vi moderater har höga ambitioner med förskolan. Den ska vara lärorik och ta vara på barnens nyfikenhet och vilja att lära. Och ge omsorg och trygghet när föräldrarna jobbar så klart. Men vi vill se mer fokus på det pedagogiska uppdraget. Man kan säga att vi gjort upp med ett gammalt synsätt att mamman ska vara hemma med barnen tills de börjar skolan.

Den allmänna förskolan för treåringar, en ny läroplan för förskolan och Förskolelyftet är konkreta insatser som vi moderater välkomnar för att stärka förskolan. Framför allt har vår finansminister lyft förskolan som ingen finansminister före honom.

Förslaget att förkorta förskollärarutbildningen, som Sigbrit Francke kom med i Lärarutbildningsutredningen för ett år sedan, går stick i stäv mot denna ambition. Hur stärker man förskolan om man minskar ned på förskollärarutbildningen? Jag får det inte att gå ihop och det har jag fört fram länge.

Igår avslöjade utbildningsministern att det blir precis som vi vill, utbildningen kommer inte att förkortas. Den ska fyllas med ett mer gediget innehåll så att de blivande förskollärarna blir ännu mer rustade att klara sitt viktiga uppdrag.

Radion,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Istället för att slösa med både individens och skattebetalarnas resurser kanske man ska se över innehållet i förskollärarutbildningen.

Att heltidsstudera till förskollärare innebär att man utan svårighet kan heltidsarbeta vid sidan om, under förutsättningen att man har en arbetsgivare som tillåter lite flexibilitet i arbetstiderna. Det är inte klokt!

Komprimera och höj studietakten innan förlängning övervägs - eller är det möjligen så att Gerdau sitter i knät på lärarfacket?

Mats Gerdau sa...

Haha. Om du läser några andra bloginlägg här så ser du nog att jag inte sitter i någons knä...

Som jag skrev så ska vi se till att det blir högre kvalitet på förskollärarutbildningen. Det ska inte vara en vistelseplats där man kan ha ett heltidsjobb vid sidan av. Sen förlänger vi inte utbildningen heller, den blir lika lång som idag.

Killfröken sa...

Anonym: Vad bygger du dina påståenden på? Som snart färdig lärare kan jag känna att det finns en ruggig svartmålning av såväl skolan som lärarutbildningen. Därför är det viktigt att ni som kommer med kritik alltid hänvisar till solida källor.

Visst finns det enskilda studenter som klarar av att PRECIS nå godkänt i sina kurser och samtidigt arbeta deltid vid sidan om. Men det är fullständigt omöjligt om man samtidigt har ambitionen att faktiskt bli en bra lärare.

Det räcker inte med att Moderaterna har höga ambitioner med förskolan, dess lärare måste ha det också. Och då kan det vara bra att lyfta fram de lärarstudenter som faktiskt tar sin utbildning på allvar. Istället för att lägga all fokus på ett i sammanhanget litet antal svarta får. I Sverige finns närmare 40 000 lärarstudenter. De flesta sköter sina studier (och uppskattar politiker som -liksom Mats Gerdau- tar deras utbildning på allvar).

//KIllfröken