20 maj, 2010

Klass 9A tillbaka

TV-programmet Klass 9A ska komma tillbaka. Ny klass och nya elever men samma koncept, spelas in i höst. Kul!

Jag gillade serien, men vet inte om den går att göra om. Visst är det lite tillrättalagt, men den visar ändå vilken oerhörd roll läraren och ledarskapet spelar för att skapa en bra lärmiljö och motiverade ungdomar. Det förtjänar att påpekas hur många gånger som helst. Den mänskliga faktorn - individer spelar roll! Och det är skönt att se i vårt kollektiviserade land.

Ofta blir det diskussion om klasstorlekar och pengar, när det i själva verket är ledarskap, organisation, kompetens och attityder till uppdraget som det handlar om. Det kom fram bra i TV-programmet. Därför ser jag fram mot den nya serien.

SvD, SVT,

4 kommentarer:

Gertie Hammarberg Tersmeden sa...

Visst spelar det oerhört stor roll vilken individ man har som lärare Själv valde jag att bli lärare i historia just för att jag blev så oerhört inspirerad av den lärare jag hade. Jag har funderat på vad han har som gör att jag tycker att han är en så bra pedagog. Min lärare har humor, integritet, medmänsklighet, men det allra allra viktigaste är att han är så otroligt kunnig i sina ämnen. Han är lektor och besitter en fantastisk kunskap även ämnesdidaktiskt, det vill säga han har en förmåga att förmedla sin kunskap och kan i varje lite del motivera varför han gör det urval han gör osv.

Ibland kan jag tycka att ämneskunskapen hos lärare hamnar i skymundan till förmån för annat engagemang såsom att åka hem och hämta elever som skolkar eller köpa gitarrer (förra omgången klass 9A). Detta ska absolut inte missförstås som att superlärarna i programmet är mycket kunniga i sina ämnen, bara var TV väljer att lägga fokus.

Sist men inte minst tror jag att man måste analysera lärarens förmåga i förhållande till de förutsättningar som finns. Tar du dig an en klass som ett projekt såsom i "klass 9A" eller har du massor av klasser samtidigt och t.ex. saknar datorer eller hjälp från en speciallärare? Även i det sistnämnda fallet spelar ju en skicklig lärare roll och jag tror att det är det du menar.

Vänliga hälsningar

Gertie

Anonym sa...

Jo det ska bli roligt att se den nya serien det håller jag verkligen med om.

Det vore spännande om du skulle kunna utveckla dina tankar kring hur hur organisation, kompetens och attityder skapas. Många tycker nog att det finns ett samband mellan resurser och sådant förnyelsearbete. Men inte du? Hur tänker du dig att lärarnas attityder ska kunna förbättras?

//Erik

Mats Gerdau sa...

Visst spelar kringresurser och sådant också roll, Gertie. Självklart. Nu tror jag inte att lärarna frigjordes endast för Klass 9 A senast, utan de hade andra klasser också och ägnade inte mer tid åt denna klass än vad man normalt gör. Inte desto mindre blir det ju ett annat fokus när kamerorna är påslagna.

Erik, det är en svår fråga du ställer. Hur påverkar man attityder? Kanske är det så enkelt i det här fallet att alla inte passar att vara lärare. Eller politiker, polis eller läkare heller för den delen.

Om man misstror ungdomarna, tror att de bara vill jävlas och inte är intresserade av att lära sig något så kommer de nog att bli just så. Om man däremot tror på dem och har ett annat förhållningssätt så kommer man också att lyckas. Jag har tyvärr mött en del lärare och skolor där attityden - och därmed förväntningarna - varit som de förstnämnda.

Det åtgärdar man ju inte med mer pengar. Visst kan pengar bidra till kompetensutveckling, mer support etc men det ändrar inte värderingarna. Man kan inte köpa sig fri från detta.

Vad tycker du?

Anonym sa...

Ja du vad tycker jag? Jag tror att kommunerna nog tyvärr får lov att ta sig samman och köpa ut riktigt usla lärare. En del duger inte till det helt enkelt. Samtidigt så är det närmast en organisationskultur som på en del ställen behöver förändras. Jag tror att uppdraget behöver renodlas. De uppgifter av mer socialvårdande karraktär som skolväsendet behöver ta tag i kanske ska fixas av kurratorer. Samtidigt kanske man kan kräva ökad undervisningsmängd och bättre kvalitet av lärarna. Den skulle man ju tex kunna mäta genom.

1. Elevenkäter
2. Gemensam kunskapsuupföljning innom kommunen. (dvs jämföra rättning och prov)
3. Betygskonferenser där betygssättningen i ens undervisningsgrupper motiveras för kollegor.
4. Fler nationella prov

De som får dåliga värden bör fortbildas. Och blir de inte bättre får de väl köpas ut. 2 årslöner brukar väl vara standard.

Vad tror du om det?

=)
//Erik (som faktiskt är lr ombud på en skola;))