13 juni, 2008

Många fuskar med skolpengen

Det finns kommuner som inte behandlar friskolorna schyst. Trots att vi haft en friskolelag sedan 1992 så finns ingen vedertagen praxis som kommunerna håller sig till när de beslutar om bidragen. Några - för många - fuskar med skolpengen och betalar inte likvärdig ersättning. Såg igår att Halmstad är en sådan kommun som nu tvingats krypa till korset. De betalar inte ut ersättning för skolmat till de fristående gymnasierna, trots att de kommunala skolorna erbjuder skolmat.

I förra veckan var det Göteborg som dömdes i länsrätten för att ha betalat för låg skolpeng. Där handlade det om över 4 000 kronor för lite för varje elev. I praktiken innebär det att man inte har råd med mat eller böcker i friskolorna.

Att det är sossar som styr i Göteborg förklarar väl en del, men borgerliga i Halmstad? Det strider både mot ideologi och lagen. Hur tänkte de egentligen? Det ska ju vara likvärdiga och konkurrensneutrala villkor. Kommunala och fristående skolor ska ha lika mycket pengar att röra sig med. Hur kan man då plocka bort 14 miljoner kronor från friskolorna och tro att de ska kunna erbjuda lika bra eller bättre verksamhet än den kommunala?


Nu måste det bli fart på arbetet med att ge friskolorna möjlighet att överklaga bidragen så att domstolen kan besluta om vilket belopp som är det likvärdiga, det rätta. Och de hära utdragna processerna är förödande för många små friskolor. I Göteborg upphävdes nu besluten om bidragen för år 2006. Varenda månad tvingas friskolorna klara sig med mindre pengar än de kommunala konkurrenterna. Är det ett medvetet försök att svälta ut friskolorna, att verksamheten ska bli så fattig att kvaliteten inte kan upprätthållas och att eleverna ska söka sig därifrån?

Jag tycker hjärtligt illa om detta och hoppas att utbildningsministern snabbar på med lagförslaget som stoppar detta.

Inga kommentarer: