03 juni, 2008

Nationella prov behövs

Nu är det klart med fler nationella prov. Eleverna i trean ska få prov redan nästa läsår. Regeringen klubbade målen för trean förra veckan och nu ska man börja mäta hur väl eleverna når målen. Vi moderater har drivit det här länge och det känns verkligen befriande att kunskapsmålen nu lyfts fram ordentligt.

Syftet med proven är givetvis inte, som sossarna hävdar, att stämpla och gallra elever, utan att tidigt upptäcka elever med svårigheter så att man snabbt och tidigt kan sätta in stöd. Små barn - små problem. Stora barn - stora problem, heter det ju. Varför inte börja i tid för en gångs skull i stället för att reparera allt senare och skicka vidare problemen genom hela skolsystemet?

Det är viktigt att man också publicerar resultaten av proven på skolnivå. Då kan resultaten bli en del av föräldrarnas underlag när de väljer skola, föräldrarna kan bli påtryckare för hög kvalitet och fokus på kunskaper. Det är en kraft man inte ska underskatta. Vilken skola vill ligga sist i listan över andel elever som når målen?

Målen och de nationella proven kompletteras med ett återinförande av speciallärarna, de som sossarna rangerat ut ur skolan, och en läsa-skriva-räkna-satsning på nästan 1 miljard kronor från staten till skolorna. Det ger bättre möjligheter att också erbjuda bättre stöd till eleverna som har det svårt. Och det visar att vi faktiskt menar allvar med att både upptäcka och åtgärda, inte gallra och stämpla. Jag är så gräsligt trött på denna ständiga vilja att missförstå och svärta ned från sossarnas sida. När ska de ta till sig något av det som faktiskt efterfrågas och som fungerar?

Inga kommentarer: