04 juni, 2008

Öppet brev om betygen

Har skickat ett öppet brev till Marie Granlund idag, sossarnas skoltaleskvinna.

I morgon ska regeringen och oppositionen träffas för överläggningar om betygen igen. Då blir det examensdag för sossarna om de menar allvar med omprövning av skolpolitiken. Är det ärligt menat eller inte? Brevet handlar om varför hon och Mona Sahlin verkar ha så olika uppfattning om de omdömen som vi inför nästa år. Som mamma gillar Mona Sahlin omdömena som vi infört i Nacka sedan flera år tillbaka. Marie Granlund avskyr dem.

Nu ska vi införa omdömen a la Nacka i alla skolor i hela landet nästa år. Det vill Granlund stoppa och villkorar sitt stöd för tidigare betyg med just ett stopp för omdömena. Det ser jag som helt uteslutet. Jag förstår inte hennes motstånd alls. I synnerhet inte som Mona Sahlin som mamma själv sett att just denna politik fungerar.

Varför slåss för löjliga förbud som inte gagnar eleverna? Sverige måste vara det enda land i världen där det är förbjudet att lämna över ett papper som talar om vad eleverna kan. Är det inte dags att överge flumskolan på allvar nu? Ge besked i morgon om att ni också accepterar omdömen i skolan, det skulle vara välgörande för både skolan och den politiska debatten.

1 kommentar:

VuxO sa...

Elevtiden är skolans dyraste resurs.
Varför handlar debatten om detaljstyrning? Det viktiga är att man vet vad man håller på med. Utbildningen måste naturligtvis kvalitetssäkras för att medge rörlighet och fortsatt utveckling.
Detta kräver en kontinuerlig dokumentation, typ betyg. Det är en hjälp och ett stöd för alla inblandade. Vad sägs om att eleven inte tillåts gå in i nästa nivå innan förkunskaperna finns? En god socialistisk jämlikhet är att alla hjälps upp till en god plattform för vidareutveckling. Betyg är bara en liten del av det arbetssättet./Sten