13 juni, 2008

Nu får Tom Tits Experiment starta friskola

En dom i regeringsrätten idag ger Tom Tits Experiment i Södertälje rätt att starta friskola. Eftersom TomTits Experiment är ett kommunalt bolag så sa Skolverket nej till ansökan och bolaget har därför drivit frågan ända till högsta instans, som nu givit TomTits Experiment rätt.

Jag tycker att regeringsrätten gjort en klok tolkning av lagen. Alla som vill starta friskola ska prövas på samma grunder och man kan inte på förhand utesluta någon, inte ens ett kommunalägt bolag.

Tom Tits Experiment skulle tillföra mycket om de nu förverkligar sina planer på en skola med naturvetenskaplig och teknisk profil, det är något som verkligen behövs. Det hade varit trist om lagen satte stopp för sådana goda idéer. De har redan en förskola, så det vore märkligt om en skola med samma profil inte skulle få starta.

Domen klargör att kommuner helt eller delvis kan äga bolag som driver friskolor. Även om det säkert inte kommer att vara så vanligt så bör möjligheten finnas. Det öppnar för samarbete mellan kommun och näringsliv om specialiserade utbildningar och där gemensamt ägda bolag kan vara en bra form. Några sådana finns redan, t ex Grafiskt Utbildningscentrum i Uppsala, Rinman Education i Hällefors och Göteborgs Tekniska College. Eftersom lagligheten ifrågasatts så kvävs ofta liknande initiativ av det skälet. Nu kan förhoppningsvis fler lokala samarbeten resultera i bra utbildningar för våra ungdomar.

Rent principiellt ser jag inga skäl för att förbjuda en kommun att organisera sin skolverksamhet på ett sätt som man finner ändamålsenligt, även om jag verkligen inte är någon stor älskare av kommunala bolag. Men man kan inte förbjuda allt man inte gillar. Kommunerna kan ju driva nästan all annan verksamhet i bolagsform, varför ska det finnas förbud mot just skolor? Det viktiga måste vara kvaliteten och att man är strikt konkurrensneutral.

Slutligen kan man ju ha väldiga synpunkter på den juridiska processen. Tom Tits ansökte i mars 2004, Skolverket sa nej i slutet av samma år. Nu - 2008 - avgörs frågan. Att driva processer är också ett effektivt sätt att kväva engagemang.

Inga kommentarer: