28 maj, 2008

Mamma Sahlin gillar moderat skolpolitik

Jag läste nyligen en intervju med Mona Sahlin i Lärartidningen (nr 8/2009).

I artikeln kritiserar hon regeringens skolpolitik, men vill samtidigt ge intryck av att socialdemokraterna genomför stora omprövningar av sin skolpolitik. Lite av att sitta på alla stolar samtidigt. Fortfarande har vi inte sett något konkret av denna omprövning. De röstar fortfarande emot nationella prov, ny utbildningsinspektion och ny lärarutbildning i riksdagen.

Det intressanta är dock slutet av intervjun. Reportern frågar vad hon själv har för erfarenheter av skolan.

-Som förälder har jag aldrig förstått behovet av tidiga betyg, eftersom jag fått ta del av detaljerade omdömen som talat om att det här är din dotter bra på och det här behöver hon plugga mer på. Jag har fått så oändligt mycket hjälp jämfört med mina egna föräldrar när jag kom hem med mina papper med siffror på.

Hon verkar överförtjust över de skriftlig omdömen som vi tog strid för att införa i hennes hemkommun Nacka när jag var kommunalråd där år 2000 - mot den regering hon själv satt i. Dåvarande skolminister Ingererd Wärnersson (s) hotade mig med fängelse om vi inte omedelbart slutade med omdömena, vilket vi inte gjorde och det var väl tur för Mona Sahlin och hennes barn.

Nu gör vi lag av detta och ser till att alla skolor i hela landet inför omdömen nästa år, a la Nacka. Och det är socialdemokraterna emot den här gången också... Deras skolpolitiska taleskvinna, Marie Granlund, skriker i högan sky. Socialdemokraterna kräver att vi förbjuder skriftliga omdömen som villkor för att de ska gå med på betyg före åttan. När får vi se konkreta bevis på socialdemokraternas omprövning av skolpolitiken?
Mamma Mona uppskattar skolpolitiken i det moderatledda Nacka. Varför gör inte partiledare Sahlin det?

Inga kommentarer: