08 maj, 2008

Bättring, Norrköping!

IG för skolorna i Norrköping. Det är rubriken i Norrköpings Tidningar efter Skolverkets nya inspektionsrapport. 71 procent av eleverna slutför gymnasiet inom fyra år (fast utbildningen är ju treårig...). 27 procent klarar inte målen i alla ämnen i grundskolan. 29 procent klarade inte de nationella proven i nian förra våren, mer än 10 procentenheter sämre än rikssnittet.

Inte särskilt upplyftande för denna socialdemokratiska mönsterkommun. Varför ställer ingen de uppenbara frågorna: vad beror det här på och vem bär ansvaret?

Kanske finns det ett samband med den politik som förs? Lars Stjernkvist och hans partikompisar bär ett stort ansvar, de har ju haft makten i riket i 12 år och i Norrköping nästan hur länge som helst.

Norrköping är ett gott exempel på att den socialdemokratiska skolpolitiken inte fungerar. Det är bara synd att eleverna drabbas av deras flummighet.

Den utlovade omprövningen känns ännu mer angelägen i Norrköping än någonsin tidigare. När kommer den? När ska sossarna överge flumpolitiken och inse att betyg och nationella prov behövs och att friskolor är ett positivt inslag? I riksdagen röstar de bara emot...

Inga kommentarer: