27 maj, 2008

Staten dålig arbetsgivare

Staten är ingen bra arbetsgivare, skriver fackförbundet Statsanställdas ordförande Annette Carnhede i SvD idag. De gör regelbundet stora undersöknignar via SCB och årets resultat är rätt nedslående. Många upplever stress, sömnproblem, hot och lågt i tak. Hälften har för mycket att göra och var fjärde har sömnproblem.

Efter helgens intensiva debatt om skolans ska förstatligas eller inte, undrar jag ju onekligen om LR:s ledning vet vad de gör när de kräver att en kvarts miljon skolanställda ska föras över till staten. Varför ska lärarna utsättas för det som Statsanställda skriver om idag? Vad har de gjort för ont? På vilket sätt blir skolan bättre?

Jag ögnade snabbt igenom Nackas medarbetarenkät. Den visar att de anställda i skolorna är mest nöjda av alla i kommunen (frånsett tjänstemännen i Stadshuset). 70% av medarbetarna anser att man blir respekterad för sina insatser och att de kunskaper och erfarenheter man har tas tillvara. Lika många anser att man själv kan planera och prioritera bland arbetsuppgifterna. 6% av medarbetarna befinner sig i riskzonen för stress. Generellt för svenskt arbetsliv är 10%.

Det finns alltså kommuner som tar ansvar för sin verksamhet. Endast 8% tycker inte att det är roligt att gå till jobbet och 12% kan inte rekommendera en god vän att börja jobba i Nacka kommun. Undrar hur det ser ut i statens tjänst...

Inga kommentarer: