26 maj, 2008

Obehörig = inkompetent?

Obehöriga lärare ska nekas fasta jobb, är ett förslag som den statliga lärarutredningen presenterar inom kort. Det skriver Aftonbladet och SvD om idag.

I och för sig inget nytt, för det är samma regler som gäller idag även om det inte tillämpas så strikt. Bra att man nu tar tag i detta och ser till att eleverna får välutbildade och kompetenta lärare.

Samtidigt störs jag lite av de nålstick som riktas mot kommuner och friskolor för att de anställer obehöriga lärare. Det är väl ingen som tror att de gör det av illvilja? Nej, snarare är det brist på utbildade och duktiga personer som är behöriga. Vad ska en rektor göra? Låta klassrum stå tomma och säga åt eleverna att komma tillbaka nästa termin i stället? Jämförelser med sjukvården och behöriga läkare blir lite missvisande eftersom sjukvården ransoneras. Finns det inte tillräckligt med läkare blir det köer – omfattande sådana. Den principen kan inte tillämpas i skolan. Alla elever har rätt till sin skola när hösten börjar och om staten då inte har utbildat tillräckligt med lärare så måste skolan lösa situationen på något annat sätt.

Man får inte heller glömma bort att staten har ett oerhört ansvar för att vi har så många obehöriga lärare. Staten har misslyckats kapitalt med lärarutbildningen. Finns det någon annan utbildning som kritiserats så hårt som just lärarutbildningen under de senaste åren?! Var tredje lärosäte riskerar sina examensrättigheter därför att man inte håller måttet. Lärarstudenterna själva tycker inte att utbildningen förbereder dem tillräckligt för att bli lärare. Intresset för att läsa på lärarutbildningarna rasar och allt färre utbildas. Att en rektor i det läget anställer en annan - kompetent - person utan formell lärarutbildning är rätt förståeligt, om än inte riktigt.

Ibland sätts likhetstecken mellan obehörig och outbildad, men så är det långtifrån. De obehöriga är ofta välutbildade, ämneskunniga och med erfarenheter från praktiskt yrkesliv utanför skolan, men saknar pedagogisk kompetens. Många yrkeslärare i gymnasiet är utmärkta murare, ljudtekniker, fordonsmekaniker etc. Många har gått lärarutbildningen, men har någon uppgift kvar (varför inte göra klart den nu???).

Man måste kunna se till personers kvalifikationer och egenskaper också. Varför ska man ta en formellt behörig person som kanske inte har tillräckliga kunskaper eller förmågor att vara lärare om det finns andra som är mer lämpade för uppgiften?

Kritiken borde riktas mot socialdemokraterna i stället för mot kommunerna. Det är socialdemokraterna som bär ansvaret för dålig lärarutbildning, att det lönar sig för dåligt att bli lärare, att strukturen är sådan att man inte följer lagen om behöriga lärare, att man prioriterar "fler vuxna" framför duktiga lärare (Wärnerssonpengarna). Visst finns en och annan kommun som också ska ha kritik, men hundhuvudet ska bäras av socialdemokraterna.

Nu måste vi se till att formell och faktisk kompetens går hand i hand. Det tjänar inget till att skylla på varandra, utan nu måste skolor och stat samarbeta för att få fram de duktiga lärare som behövs.

1 kommentar:

Monika Ringborg sa...

Nu utbildas inte lärare i enlighet med vad vissa anser vara "duktiga" lärare, utan i enlighet med läroplanen som lärarna skall uppfylla.

Men det verkar som om alla har sin egen uppfattning om vad som är en "duktig" lärare. Och anser att lärarna skall utbildas efter det måttet.

Det här är en konstig debatt.