08 december, 2008

Fria lärosäten

Regeringens utredare Daniel Tarschys föreslår idag att universiteten och högskolorna ska få en friare ställning, inte längre betraktas som statliga myndigheter.

Jag tycker att han har helt rätt. Lärosäten som är självständiga och får tänka fritt har förutsättningar att bli mer kreativa och framgångsrika. Om de utnyttjar friheten förstås. De två stiftelsehögskolorna (Chalmers och Jönköping) har inte tagit ut svängarna särskilt mycket. Men det här signalerar i alla fall att det är önskvärt att göra saker på ett annorlunda sätt, man får - eller helst måste - utmana Jantelagen.

Och varför inte applicera samma resonemang på alla andra lärosäten under högskolenivå? Varenda grunskola och gymnasieskola borde också vara fria och självständiga, inte myndigheter insnävade av hårda regler. Det är ju lite intressant att de som i andra sammanhang talar om förstatligande av skolan nu gillar en friare ställning för högskolorna. Hur går den argumentationen ihop?

1 kommentar:

MichaelFramtid sa...

Utnyttja friheten är inte lätt för ett lärosäte om det inte är stort. I det lagda förslaget ingår ju ett avtal med staten vilken öppnar upp för godtycke(lobbyism) i fördelningen av de ekonomiska medlen. Vi såg ju även i den senaste forsknings- och innovationspropositionen att medlen styrs till de stora top 5-7 lärosätena utan tydliga argument(lobbyism?). De övriga 25-30 lärosätena kommer succesivt att tyna bort givet den konkurrensmodell som införts.
Tarschys förslag kommer att påskynda nedläggningen av de 25-30 minsta lärosäten. Enda sättet att undvika det är att ge lärosäten egna fonder med 8-50 miljarder i varje fond för att säkerställa en årlig ekonomisk avkastning lönt att forska på (minst 350 MSEK /år och lärosäte, 4,4% avkastning)). Givet denna realitet ät Tarschys förslag tämigen uddlöst då den inte ger ekonomiskt oberoende av staten.