12 december, 2008

Minus för ny friskoleutredning

Idag presenterades slutbetänkandet av utredningen Lika villkor, långt senare än vad det var tänkt från början. Vid en hastig genomläsning måste jag säga att jag är ganska besviken.

Dagens utredning handlar bl a om kommunens inflytande när nya friskolor startar. För egen del tycker jag att man kan skrota det inslaget helt. Det var möjligen bra när friskolereformen sjösattes 1992, men känns helt överflödigt idag. Det blir för mycket platsräknande och för lite kvalitetstänkande med dagens modell.
Jag kan inte riktigt se att utredaren har följt direktivet där det bl a står att "kommunernas möjlighet att utöva inflytande över ansökningsprocess och tillståndsgivning till fristående skolor skall minska". Utredaren föreslår att kommunen ska bli skyldig att yttra sig och i sak verkar inte förslagen innebära några förändringar. Trist, trist, trist. Men sista ordet är ju inte sagt om den saken...

Häromdagen avslog Skolinspektionen en ansökan från Kunskapsskolan om att få starta en gymnasieskola i Enköping. Kommunen var i sitt yttrande väldigt positiva och välkomnande, men skolan fick nej ändå. Skolinspektionen resonerade ungefär som om kommunen inte vet sitt eget bästa. Det här håller inte. Det måste bli enklare att starta (men inte lägre kvalitetskrav) men också enklare att bli av med tillståndet om man inte levererar kvalitet. Det tycker jag är en god princip.

Utredaren föreslår också att tidpunkten för ansökan om att starta friskola ska tidigareläggas 2 månader. Det innebär att det ska ta ÄNNU längre tid att få starta. Dagens 450 dagar blir över 500 dagar. Orimligt! Det känns helt fel väg, processen måste bli kortare i stället.

Utredaren föreslår också att kommuner i undantagsfall ska kunna vara delägare i friskolor och hävdar att det saknas reglering i frågan idag. För min del är frågan utagerad i och med att Regeringsrätten sagt att det kommunala bolaget TomTits i Södertälje ska få tillstånd att driva friskola. Varför skulle inte en kommun kunna äga en skola, helt eller delvis? Det ingår ju i kommunens kärnverksamhet. Mer reglering än idag tycker jag inte behövs på den punkten. Regeringen har ju lovat att minska regelbördan med 25% dessutom...

Det som är positivt i förslaget är att friskolorna för möjlighet att lägga ut delar av undervisningen på entreprenad, precis som kommunala skolor kan. Och att kravet på minst 20 barn i en friskola tas bort. Det finns ju små särskolor exempelvis som kan vara fantastiskt bra och som inte ska uteslutas.

Ett delbetänkande från utredaren kom i februari och handlade om friskolornas möjlighet att överklaga skolpengsbeloppet. Det är ju många kommuner som fuskar idag, så det är en efterlängtad förändring. Tyvärr tar det tid att få fram en proposition på utbildningsdepartementet. Remisstiden gick ut i maj och så himla komplicerat är det ju inte. Det brådskar faktiskt för alla friskolor som inte får de pengar de har rätt till, som svälts ut av trilskande kommuner. Vår moderata ambition har varit att få en sådan lagstiftning på plats från 1 januari 2009, men eftersom denna frågan uppenbarligen inte prioriteras så blir det ju inte så. Men från 1 juli, när nästa läsår börjar måste den vara på plats, allt annat känns oacceptabelt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Wow, är det sant? Det hade jag ingen aning om. Besök gärna min blogg: www.RealLovers.blogg.se