03 december, 2008

En blå ros åt Sigbrit Francke

Förra universitetskanslern Sigbrit Francke presenterade idag sitt länge emotsedda förslag till ny lärarutbildning. Jag har bara hunnit skumma sammanfattningen, men måste säga att det ser bra ut. Flera olika lärarexamina, inriktade mot det man ska göra. Mer IT. Det allmänna utbildningsområdet, som fått omfattande kritik idag, tonas ned. Vissa utbildningar blir lite kortare som standard, andra lite längre, även om alla kan förlängas.

Omdömena om förslaget låter inte vänta på sig.

"Okunnig utredning utan analys" säger professor Ingrid Carlgren, ordförande i Lärarförbundets vetenskapliga råd. Det är en förvånande kommentar från fd rektorn för Lärarhögskolan i Stockholm. Det går inte riktigt att komma ifrån misstanken att hon försvarar den utbildning hon själv var chef över förut och som fått så mycket kritik. Lite självkritik borde hon ändå utöva. Mycket kan man beskylla Francke för, men okunnig känns helt felvalt adjektiv.

Lärarnas Riksförbund är positiva. Metta Fjelkners uppfattning sammanfaller i mångt och mycket med mina. För en gångs skull...

Lärarförbundet gillar inte att man delar in utbildningen i utbildning för låg-, mellan- och högstadielärare, dvs så som skolorna faktiskt ser ut. Man har försökt förändra detta i 20 år, när ska man inse att verkligheten ser ut på det sättet? Tidigare hade man 1-7-lärare, men jag har inte mött någon sådan lärare som jobbar med sjundeklassarna. Nu tycker jag att man borde utgå från skolans faktiska behov i stället.

Och vad säger oppositionen? Socialdemokraterna vill bara lyssna och ha samtal. Visst, jättebra. Men vad vill dom??? När man går in i en förhandling eller diskussion så måste man ju veta vad man vill. Men så är det inte för sossarna. Så är det i fråga efter fråga - betygen, lärarlegetimationen, skolornas självstyre, förstatligande... Jag undrar onekligen varför de vill ha makten, de vet ju inte vad de vill använda den för, har inga egna idéer. Eller är det så att de inte kan enas internt? Det är beviset på ett riktigt trött parti som absolut inte kan släppas fram till makten igen.

Inga kommentarer: