06 september, 2010

Alliansen vinner skolfrågan

Äntligen en partiledardebatt i TV om skolan. Viktig framtidsfråga, bra att den lyfts till absolut högsta politiska nivå.

Fredrik Reinfeldt påminde på ett bra sätt om hur skolan såg ut förr, när han och jag gick där på 70- och 80-talet. Han satte in frågorna i sammanhang och visade engemang. Ofta är det så i debatten att de problem vi ser idag verkar har uppstått nyligen. Men i den skola jag gick sopades också problem under mattan och det var ständiga diskussioner om att man enklare fick bättre betyg på vissa skolor. Skolan var inte särskilt likvärdig, men däremot väldigt likadan överallt. Nu åtgärdar vi det.

Lars Ohly påstår att vi tagit bort elevinflytandet i skolan. My God, vad får han allt ifrån? Men jag och en (fd?) kommunist har ju olika demokratisyn, förstås. Elevdemokratin finns verkligen kvar, den är självklar och viktig.

Mona Sahlin mumlade lite tyst att Maria Wetterstrand får bestämma om det ska finnas kvarsittning och det vill hon inte ha. Fast det tyckte S när vi röstade om skollagen i juni. Det blev en eftergift för Mp...

Betygsdebatten var inte så klargörande. Varför pressades inte de rödgröna om hur deras betygssystem ska se ut? Wetterstrand sa att "om" man ska ha graderade betyg... Ska man det, då? Hur ska deras betygssystem se ut?

Det var bättre diskussion om valfrihet och friskolor, här hettade det till. Segregation är ett allvarligt problem, men man bryter den inte genom att ta bort valfriheten, sa Reinfeldt. Här syns en stor skillnad mellan Alliansen och de rödgröna. Ohly tycker att "valfrihetens pris är för högt". Slutsatsen måste ju vara att han vill ha en starkt centralistisk och planekonomisk modell utan valfrihet även om han inte erkände att det är konsekvensen.

Synd att gymnasiet inte kom upp mer än bara i förbifarten i början. Det är stora avhopp och många misslyckanden, det hade förtjänat att diskuteras mer. Långt in i vänsterleden finns en uppslutning kring den förändring vi vill genomföra.

Mitt bestående intryck var att Wetterstrand var talande tyst under valfrihetsdiskussionen. Hon protesterade inte alls mot Ohlys linje. Slutsatsen är att Mp vunnit dragkampen om att ta bort ordningsregler i skolan och förlorat om friskolor. Där har V vunnit i stället. Det har utlovat gemensamma besked, men inget kommer. Vad är det de ska göra som de inte vågar berätta för svenska folket?

Expressen, Expr2, Aftonbladet, SvD, DN, GP, Ab2, Expr3,

2 kommentarer:

pluraword sa...

Mats, en bra sammanfattning om skoldebatten. Ett språkrör från Eskilstuna och en debattledare från samma stad. Intressant kombination.

Men jag såg också en intressant blocköverkridande tendens. Både V och FP vill förstatliga skolan.

Om du har spänningar inom Alliansen om frågan så har du samma spänning i de rödgröna.

Det jag tycker är tråkigt i debatten är att frågan om ordning och reda får en för stor relation i förhållande till dess begränsning i skollagen. Okunskapen är stor om vad som kommer att gälla om mindre än 10 måander.

Mattias Hallberg sa...

På vilket sätt tycker du att elevdemokratin finns kvar och hur motiverar du att den är självklar och viktig.

Jag tror att det Lars Ohly tänkte på var skolstyrelser med elevmajoritet och de har ju faktiskt tagits bort.

Jag menar i många fall att det inte behövs någon särskild demokrati för eleverna på en skola. Elever behöver och efterfrågar demokratiska arbetssätt och fungerande inflytandestrukturer i ungefär samma grad som andra människor på andra arbetsplatser. Ändå fortsätter politiker och tjänstemän att prata om elevdemokrati som om det vore något speciellt och extra viktigt.

Det som finns i den nya skolagen är ju samrådsforum som rektorerna ska annordna med eleverna. Det är kanske vettigt om rektorerna utvecklar goda rutiner kring det och det blir förutsägbart för eleverna vad som händer med en fråga som tas upp i ett samråd. Men samråd kring frågor som berör eleverna har ju inte så mycket med demokrati att göra, det är väl snarare ett sund ledarskap från rektorns sida.

Mattias Hallberg
Sveriges Elevråd - SECO