16 september, 2010

Vi har lösningarna på skolans brister

Skolinspektionen skriver idag i en rapport till regeringen att många elever inte får den utbildning de har rätt till. Skolan lider av likvärdighetsproblem och kvalitetsbrister på sina håll.

Engagerad personal finns, men det är ledningen och styrningen som ofta fallerar, menar Skolinspektionen. Stämmer väl med mina intryck också. Många kommuner har ingen medveten tanke i hur man styr för att nå målen. Många rektorer är bakbundna.

Det som verkligen förvånar är att många lärare inte följer läro- och kursplanerna, att undervisningens kvalitet och innehåll brister. En del kan kanske skyllas på obehöriga lärare, men absolut inte allt. Det är ju ledningens ansvar att se till att läroplanen och skollagen följs, kanske borde de säkra det i synnerhet för obehörig personal. Att undervisningen likriktas kring en medelnivå där såväl de som är i behov av extra stöd som de som behöver nya utmaningar lämnas därhän svider också ordentligt. Här finns så mycket att göra.

Apropå undervisningens kvalitet så hörde jag igår ett skräckexempel på P1:s Tendens. Läraren Maja Lundgren på Kvarnbackaskolan i Husby i Stockholm pratade om valet med sina andraklassare. Tant Mona vill ha mer rättvisa medan farbror Fredrik vill att man ska köpa sig det man vill ha i stället, att man kan köpa sig frisk om man har pengar. Eleverna sträckte upp knytnävar och skanderade "Mona, Mona, Mona..." efter lärarens insatser. Skollagen är oerhört tydlig i att undervisningen ska vara saklig och allsidig, den får inte på något sätt vara indoktrinerande. Sannolikt ett enstaka olämpligt tilltag.

Dessbättre har vi konkreta förslag på hur kvaliteten ska kunna höjas, lösningar som de rödgröna inte har. Vi vill genomföra ett Rektorslyft, de rödgröna stoppade intagningen till rektorsutbildningen när de styrde. Vi vill ha mer lärarfortbildning, de rödgröna kommunerna deltar högst motvilligt i den satsningen idag. Vi förtydligar målen i en ny läroplan, miljöpartiet vill inte ens att man ska få kalla det kunskapskrav. Vi ger Skolinspektionen muskler att ingripa mot dålig kvalitet, de rödgröna ville avslå hela skollagen så sent som i juni.

De pratar bara om fler lärare, men det löser ju inget av dessa problem alls. Den enkla lösningen på svåra och komplexa problem fungerar sällan. Fler lärare kan säkert vara bra, och det har kommunerna råd med nu tack vare regeringens ansvarsfulla ekonomiska politik, men det är inte den stora lösningen på skolans problem.

Jag vill gärna att ett antal kommuner och skolor får tuffa böter och hot om stängning om de inte skärper sig. Ingen elev ska behöva gå i en dålig skola, alla måste få lyckas. Därför hoppas jag på förnyat förtroende för Alliansen på söndag.

SVT, SR, Lärarnas Nyheter,

6 kommentarer:

Mathias sa...

Hej!
Intressanta synpunkter.
Som icke-behörig gymnasielärare undrar jag hur du ställer dig till ett par frågor:
* Jag har arbetat som lärare sedan 2004. Sedan 2006 på en och samma gymnasieskola. Jag läser in behörigheten och blir färdig i januari. Du pratar om att en del brister beror på oehöriga lärare. Jag kan säga att min tid på lärarhögskolan inte har bidragit till att jag har blivit en bättre lärare. En bra lärare ligger mycket i personlig lämplighet och engagemang - inte någonting som man kan läsa sig till. Antigen har man det eller inte. Vad gör man?
* Hur vill du göra för att göra läraryrket mer attraktivt. Undersökningar som lärarfacken har gjort visar på att lärarlönerna i Sverige har sjunkit både i förhållande till andra länder och till andra yrkesgrupper sedan 80-talet. Vad anser du att man bör göra?
* I dagens skola måste en lärare göra betydligt mer än att undervisa. T ex ingår marknadsföring för att få elever att söka till skolan, vilket absolut inte ingår i en lärarutbildning. Vad vill du göra åt detta?
* Konkurrens kan väl i viss mån kunna förbättra kvaliten i skolan. Men forskning visar (vilket senaste Uppdrag Gransking även belyste) att konkurrens medför att likvärdigheten minskar, större del av skolans budget måste läggas på marknadsföring istället för undervisning. Hur löser man detta?
* Konkurrensen har även lett till ökad segregration (allt enligt forksning). Grundtanken var det motsatta. Skolans uppgift att elever ska kunna välja tillgodo ses, men var har andra uppgifter som skolan har tagit vägen, så att skolan blir en mötesplats där ungdomar träffas oavsett föräldrarsbakgrund (ekonomiskt, kulturellt och socialt). Det kan tilläggas att det egentligen enbart under min egen skoltid som jag träffade och umgicks med personer med annan bakgrund (ekonomiskt, kulturellt och socialt). Vad ska man göra åt detta?

Jan Lenander sa...

Mathias! Man kan konstatera att lärarutbildning och samhörande skolforskning har en del övrigt att önska men jag ställer mig ändå tveksam till din sågning av din utbildning. Jag vet att det gick att skaffa sig en bra utbildning och min kritik handlade mer om att skolan även släppte igenom de som inte skötte sin utbildning.

Jan Lenander sa...

Mats, har du och alliansen några tankar på att reformera skolforskningen?

Sven Sundin, undervisningsråd på skolverket, uttalar sig om lärlingsplatser i lämplig tid innan valet. Han trixar med statistiken och jämför grupper på ett sätt som inte ger några resultat men drar sig ändå inte för långtgående slutsatser. Otroligt oproffsigt av en forskare och jag erkänner att jag blev så ursinnig att jag skrev ett långt blogginlägg där jag diskuterar vad som krävs av en bra skolforskning.

http://janlenander.wordpress.com/2010/09/18/forskning-till-gagn-for-skolan/

Jag brinner för att de skoltrötta ungdomarna ska få möta bättre vägar in i samhället och vill att forskningen ska understödja detta.

frekar06 sa...

Mats: Nej ni har inte lösningarna på de problem som skolan har. Repressiva åtgärder som mer disciplin, slumpvisa drogtester av elever osv. kommer inte leda till en bättre skola. Snarare tvärtom. Det blir bara ett ännu hårdare klimat i skolan. Piratpartiet är det enda partiet som har en politik för att skapa en skola för kunskaps- och det digitala samhället.

Jan/Mathias: Jag läser på lärar programmet nu. Det är så illa som Mathias säger.

Anonym sa...

NU Mats Gerdau, efter detta valresultat MÅSTE Moderaterna ta över i utbildningsdepartementet och gärna med dig i spetsen. Det är en katastrof att (FP) får fritt husera där. Låt JB bli vice statsminister så får det framstegsvänliga och i utbildningsfrågor klarsynta partiet leda detta departement.

Det vore själva f*n om JB fick fortsätta där.

Grattis till valsegern (M) och dig också Mats! Dra nu lärdom av vad folket har sagt - skolpartiet har minskat och det är en TYDLIG signal eftersom de bara har en fråga och den har väljarna underkänt. Er utbildningspolitik är, om än inte väsensskild från (FP):s, dock överlägsen deras. Och det har väljarna också sagt!

Anonym sa...

top [url=http://www.001casino.com/]free casino games[/url] hinder the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]online casino[/url] autonomous no consign perk at the foremost [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino
[/url].