13 september, 2010

Skoldebatt på Centralen

Miljöpartiets Mats Pertoft bjöd in mig till en skolpolitisk debatt på Centralen i lördags. Trevligt initiativ och trevlig debatt. Tack för det!

M och Mp står inte så långt ifrån varandra i olika skolpolitiska frågor, t ex i synen på valfrihet och skolors självständighet. Mitt problem, eller snarare miljöpartiets problem, är att de sitter i knät på Lars Ohly. De rödgröna lockar liksom fram det sämsta hos varandra.

S har försökt anpassa sin skolpolitik till oss och vill ha tydligare kunskapsfokus och mer ordning. Men de tvingas till reträtt av V och Mp, t ex när det gäller betygen och tryggheten. Betyg ska inte ges förrän i 7:an, trots att S tidigare accepterade vårt förslag om betyg i 6:an. Och V och Mp vill förbjuda kvarsittning, skolk i betygen, drogtester och flyttning av mobbare. Var ska det sluta?

Mp har vi däremot gjort upp med historiskt när det gäller valfrihet och friskolor, men de tvingas nog till reträtt nu av S och V. Varför är de annars så tysta? De kan ju inte driva sin egen linje, utan måste ha med Lars Ohly. Jag skulle tro att Mp också innerst inne välkomnar våra förändringar i gymnasiet, som innebär att praktiska ämnen graderas upp, att det inte bara är akademiska kunskaper som ska räknas. Det borde vara något som tilltalar miljöpartister. Men de tvingas ge efter för V och S även här, gymnasiet ska göras ännu mer teoretiskt för alla.

Vare sig jag eller åhörarna fick några klara svar av Mats Pertoft tyvärr. Men det är ju också klargörande på sitt sätt.

3 kommentarer:

Jan Lenander sa...

De rödgrönas krav på mycket teoretiska kunskaper åt alla är rena katastrofen.

Förr kunde många lära sig ekvationer och formler via en praktisk tillämpning men med rödgrönt ska allt bara bli ännu abstraktare så att många får misslyckas riktigt många gånger och bli riktigt hatiska till matematiken.

De rödgröna tycker att centern eller något annat parti skulle sätta sig i samma båt som v för att hålla borta sd. Det vore mycket naturligare för mp att byta block!

pluraword sa...

Om sossarna en gång var emot sorteringsskolan kan jag inte annat än se att de nu bakvägen infört den på bred front.

De försökte för knappt fyrtioår sedan på Tekniska Högskolor. Själv gick jag på KTH. Året innan tog man in 90 elever. När jag började vara det 180 elever. Detta var på det radikala 70-talet.

Vad blev resultatet av detta?

Jo, in kom stackare som hade 2,2 i medelbetyg från det gamla relativa betygssytemet.

Inte bra, högre tekniska studier är abstrakt teori och inget annat. Alltså rena lurendrejeriet. Efter ett och ett halvt år var vi nere på 90 stycken i den intagningen.

Och försöka göra om samma reptrick igen är enligt mitt sätt att se det bondfångeri på hög nivå.

Sture Eriksson sa...

Den nya läroplanen LGR11 har en allvarlig brist då den reflekterar “enhetselevens” utveckling enligt Piaget´s stadieteori men saknar de differentialpsykologiska principerna för en genuin individualisering av undervisningen. Se ”Sture Erikssons hemsida”: http://home.swipnet.se/StureEriksson/