03 september, 2010

Fler obehöriga till gymnasiet

Skolverket redovisar idag preliminär statistik som säger att något färre elever blev behöriga till gymnasiet nu i höst. 11,9% av niondeklassarna, nästan 14 000 elever, klarade inte de ganska lågt stälda kraven på att få godkänt i svenska, engelska och matematik.

Första året elever gick ut med de nya betygen var 1998. Då blev 91,4% behöriga till gymnasiet. Sen har det varit ett sluttande plan.
1999: 90,3%
2000: 89,4%
2001: 89,2%
2002: 89,5%
2003: 89,9%
2004: 89,6%
2005: 89,2%
2006: 89,5%
2007: 89,1%
2008: 88,9%
2009: 88,8%
2010: 88,1%

Trist utveckling, men det visar samtidigt att Alliansens skolpolitik måste få fortsätta för att få genomslag. Nya kursplaner, nationella prov i trean, nya skollagen etc har inte fått genomslag eller ens hunnit genomföras än. Det tar tid att vända en atlantångare.

Vilka förklaringar kan finnas till de sjunkande resultaten? Skärpt kontroll av Skolinspektionen och diskussionen om betygsinflation kan ha gjort lärarnas bedömning lite strängare. Större andel invandrarelever utan skolbakgrund i sina gamla hemländer kan också påverka lite på marginalen.

Skolverket konstaterar att det finns stora skillnader mellan kommunerna, men den rapporteringen kommer först i november. Varför ska det behöva ta så lång tid? Statistiken hittills visar dock att det är stora skillnader på röda och bå kommuner. Sundbyberg kan ju tjäna som exempel. 2006 var 91,6% behöriga till gymnasiet. 2009 var det bara 85,7%. Kanske har den skillnaden förstärkts också under förra läsåret? Medelbetygen skiljer sig väsentligt.

Skolpolitiken är i stor utsträckning kommunal. Vem som styr i kommunen spelar stor roll.

SvD, DN, Aftonbladet,

4 kommentarer:

Jan Lenander sa...

Status för läraryrket har fortsatt att sjunka och än så länge försöker inte SKL att göra yrket attraktivare. Vårens angrepp på lärare vet jag att det fick tre elever att göra ett annat yrkesval. Hur är det totalt? Det kommer inte att bli bättre med kunskapsresultaten förrän trenden har vänt och yrket blivit attraktivt. McKinsey har i bred internationell undersökning visat att här finns den avgörande faktorn. Alliansens skolpolitik tar små steg åt rätt håll men det stora steget har inte tagits än.

Jan Lenander sa...

Här är ett område där alliansen arbetat för långsamt!

Är det så här SKL vill använda mer makt över lärarna?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7722139.ab

pluraword sa...

Ytterst handar detta om att hobbypolitkerna kan nada om uppdraget att styra skolan ute i kommunerna.

Det andra att bjälken i ögat hos rektorerna och lärarna inte är synlig. Kolla bara på Essunge kommun.

Det går bara man vill!!!

Mats Gerdau sa...

Yes, det går om man vill. Och vet hur man ska göra, förstås.