01 september, 2010

Lägst lärartäthet i rödgröna kommuner

Ett viktigt moment i ett val är att ställa de styrande till ansvar för vad de gjort eller inte gjort.

Vi har gjort en sammanställning av utvecklingen inom skolan under den senaste mandatperioden, ett slags bokslut av hur resultat, ekonomi, lärartäthet etc förändrats i kommunerna i Stockholms län. Moderaterna är med och styr i 20 av kommunerna, socialdemokraterna i 6.

Skillnaderna är större än jag trodde och klyftan ökar. De blå kommunerna stiger, de röda sjunker eller står och still och stampar som bäst.

Resultatmässigt, det som är allra viktigast, är skillnaderna som störst. I 19 av 20 M-kommuner når fler målen i alla ämnen, men bara i 2 av 6. I den återstående M-ledda kommunen (Upplands Väsby) beror skillnaden på att tre skolor knoppats av, så underlaget är inte längre detsamma. I genomsnitt når 81% av eleverna målen i alla ämnen i de moderatledda kommunerna, men bara 69% i de socialdemokratiskt styrda.

Genomsnittsbetyget i M-kommunerna har ökat från 213 till 221. S-kommunerna har rört sig från 201 till 202. Ingen av S-kommunerna når ens upp till riksgenomsnittet. Tar man hänsyn till social bakgrund så vinner M-kommunerna också, de sk Salsavärdena är betydligt högre.

Skolverksstatistiken visar också att den lägsta lärartätheten finns i S-kommunerna. Det förvånade, för retoriken säger ju något annat. Utgångsläget före valet var lika stor lärartäthet, 7,4 lärare/100 elever. I S-kommunerna har lärartätheten sjunkit till 7,0 men bara till 7,3 i de moderatledda. De rödgröna har långt från retorik och löften till konkret handling. De har ju haft chansen att öka lärartätheten, med gjort motsatsen. Hur trovärdiga är då de nya vallöftena?

När det gäller resurser, då? Vi satsar ungefär lika mycket på skolan, 83 000 kr/elev. Men det skiljer hur pengarna används. M-kommunerna satsar 1 400 kr mer på undervisningen för varje elev, och det är ju undervisningen som är skolans kärnuppgift. Man skulle kunna säga att man får mer värde för pengarna med moderat ledning.

Jag hoppas att väljarna i Sundbyberg frågar sig varför de styrande socialdemokraterna har genomfört den största neddragningen på lärare i hela länet? I Nynäshamn kan de fråga varför socialdemokraterna satsar minst på undervisning i hela länet. I Sigtuna blir den givna frågan varför allt färre elever klarar alla ämnen, när socialdemokraterna lovade motsatsen?

Haninge, Huddinge, Järfälla, Solna och Stockholm är exempel på kommuner där utvecklingen går åt rätt håll sedan moderaterna fick förtroende att leda kommunen i senaste valet. Varför kan inte Sundbyberg?

Eleverna är värda moderat skolpolitik. De rödgröna har försökt, men misslyckats. Nu är det dags att släppa fram andra krafter som kan förbättra skolan. Eleverna i Södertälje och Nynäshamn måste få samma chans att lyckas som eleverna i Nacka och Solna. Det handlar om fler lektioner, bonus till bra skolor i utanförskapsområden, modernisera skolan och kompetensutveckla lärarna.

1 kommentar:

Jan Lenander sa...

Typisk Göran Persson taktik. Låta som att de bryr sig och sopa problemen under mattan med kommunalisering. Sossarna är i grunden snåla när det gäller skolan, vänstern lovar alltid saker de inte kan hålla och miljöpartiet verkar inte ha besökt den svenska skolan. Klart att det blir som det blir.