07 september, 2010

Man ska ha rätt incitament

Alla behöver vi drivkrafter i livet. Att skaffa utblidning och jobb. Att utföra jobbet på ett bra sätt. Lön är självklart en viktig drivkraft, om än inte den enda. Jobb skapar också sammanhang och tillhörighet, utmaningar och meningsfullhet, kollegor och kanske livskamrat.

Dagens fp-utspel om stopp för bonusar i skolan ger anledning till en del funderingar. Vad finns det för drivkrafter egentligen i skolan?

Incitamenten måste styra rätt. Precis som Anders Borg kritiserade bonusar i bankvärlden förra året för att de premierade för stort risktagande så ska man inte ha bonusar i skolan som leder till att lärare och rektorer sätter för höga betyg, betyg som inte motsvaras av elevernas kunskaper.

Samtidigt behöver även lärare och rektorer incitament för att driva skolutvecklingen åt rätt hål. Vi i Alliansen vill ha en skolbonus för att premiera duktiga skolor i utanförskapsområden. Vi har infört en SFI-bonus för invandrare som snabbt lär sig svenska. Jag tycker att duktiga medarbetare i skolan måste ha bättre lön än de som inte är lika duktiga. Extra goda insatser ska belönas lite extra.

Det verkar helt befängt att ha system som bygger på att rektorerna, och kanske även lärarna, får lön som är direkt kopplad till vilket betyg eleverna får. Det skulle verkligen ge upphov till betygsinflation. Förstår Björklunds reaktion i det avseendet. Misstänker dock att det inte finns så många sådana konkreta exempel. Något?

I Nacka har alla rektorer resultatkontrakt med sin chef. Det handlar om ekonomi, medarbetarnas nöjdhet, elevernas/föräldrarnas nöjdhet och resultat samt individuella mål för varje rektor. Man väger in flera viktiga dimensioner i uppdraget. Hur väl rektorerna lyckas avspeglar sig sedan i lönekuvertet. Det ger commitment och det är en av orsakerna till att Nackas skolor tillhör landets bästa.

Några avslutande ord om betygsinflation, ett ord som är på modet nu. Ohly skyller på friskolorna (de verkar vara roten till allt ont i hans värld). Men jag minns min egen gymnasietid, då hette det förstås inte betygsinflation utan att det var "enklare att få bra betyg på vissa skolor". Det är samma sak och inget nytt fenomen. Oavsett bonusar och friskolor så behöver vi skarpare kontrollmekanismer för att betygssättningen ska bli rättssäker. Det har de rödgröna aldrig levererat eller efterfrågat.

SR, SVT, DN,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Har för mig att (m) i Sollentuna håller på (eller har långt gångna planer på) att införa just ett sådant system. Du får ta dem i örat!

Jan Lenander sa...

Att uppföljning av resultat blivit akut med friskolornas intåg är tydligt. Däremot håller jag med dig om var grundproblemet ligger och lägger hela skulden på (s)trutsattidyen hos tidigare regering. Att en skolverksrepresentant så sent som för 4 år sedan helt kunde förneka problemet betygsinflation är avskyvärt.

När nu friskolereformen fullständigt demaskerat svagheterna med den tidigare kommunala skolan skulle jag ändå vilja ha en lugnare friskoleutbyggnad så att vi kunde ha fokus på att reformera styrningen av nuvarande skola.

Mats Gerdau sa...

Tror inte att Sollentuna håller på med just detta, däremot får eleverna där vara med och bedöma lärarnas insatser.

Jan, håller verkligen med om att behovet av uppföljning är akut. Dock tycker jag inte att det hänger ihop med friskolornas intåg. Det finns 89 kommuner där inte ens 1 procent av eleverna går i friskolor - behovet av uppföljning är stort även där. Kanske ännu större, eftersom eleverna inte har något att välja mellan.
Nu blir det mer uppföljning i alla fall.