21 augusti, 2007

Privat komvux kommer

Vuxenutbildningen behandlas rätt styvmoderligt i många kommuner, en bortglömd företeelse. För mig är det spännande att få bidra till att denna viktiga fråga ägnas lite mer uppmärksamhet. Jag har fått regeringens uppdrag att utreda hur ett system med fristående anordnare kan införas och jag ska vara klar i mars.

Idag finns ingen lagfäst valfrihet för dem som vill studera på komvux, utan det är upp till kommunen att avgöra hur och var (och vad) man ska studera. På alldeles för många håll är det fyrkantigt och alldeles för lite anpassat till de studerandes efterfrågan och behov. Den förra regeringen var livrädd för att utrusta de vuxna maktmedlet att välja själv. Det finns dock några goda exempel, exempelvis Göteborg och Nacka, där man skapat en mångfald att välja mellan och seriösa system för att följa upp kvaliteten. Nu ska dessa få efterföljare i hela landet.

I två dagar har jag träffat experter, min egen referensgrupp och sekretariatet. Vi har framför allt diskuterat hur ersättningen ska se ut. Vad ska utbildningsanordnaren få betalt? Behövs en statlig riksprislista? Ska kommunerna få avgöra själva? Ska man tvinga anordnare och kommun att komma överens och vad händer om de inte gör det? Det är en svår fråga och jag har inte landat än.

Mitt fokus är hela tiden individen och att valfriheten ska fungera. Det är överordnat både det kommunala självstyret som vissa slåss för in absurdum och likhetssträvandena som andra vurmar för.

Intresset är mycket stort från utbildningsföretagens sida. Många har en lång erfarenhet och goda resultat men levt helt på nåder. Klart är att de kommer att få betydligt bättre villkor att verka på än idag, bl a möjlighet att utfärda betyg (vilket man inte kan idag) och rätt till ersättning.

Avslutningsvis, är det inte lite märkligt i debatten om de ”giriga skolbolagen” att det är statens eget skolbolag Lernia som ger störst vinst i hela landet? Förra året var rörelseresultatet 150 miljoner och utdelningen 50 miljoner. Valfrihetsmotståndaren och förra s-ministern Morgan Johansson satt i en regering som tog ut miljontals kronor i vinst från ett utbildningsföretag. Samma Johansson gillar inte att friskolor får gå med vinst… Dubbelmoral utan like, eller hur?!

Inga kommentarer: