27 augusti, 2007

Walthers gymnasium en bluff?

Några lärare går i dag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet till stark attack på Walthers gymnasium. De tycker att vinstintresset går före kvalitetskraven. Som argument lyfter de fram låg lärartäthet och många outbildade lärare.

Min bild av Walthers gymnasium är faktiskt den rakt motsatta, kvaliteten är hög och ambitionen är ännu högre. Jag grundar denna uppfattning på min tid som kommunalråd i Nacka, där en av Walthers gymnasieskolor ligger. Nacka genomför massor av utvärderingar av alla skolor i kommunen, både kommunala och fristående. Vi frågar varje år eleverna och deras föräldrar vad de tycker om skolan, vi genomför oberoende observationer och följer upp studieresultaten. Inget av detta talar emot Walthers, tvärtom.

Av de 10 gymnasier som finns i Nacka så har Walthers mest nöjda elever, 95% nöjda elever vilket ska jämföras med ett snitt på 83%. Ser man till alla delfrågor så toppar också Walthers statistiken. Så här tycker eleverna:

98% känner sig trygga på skolan (snitt 96%)
75% anser att det är arbetsro på lektionerna (snitt 73%)
95% tycker att det är positiv stämning och god sammanhållning (snitt 86%)
99% tycker att lärarna bemöter eleverna på ett positivt sätt (snitt 90%)
96% får extra hjälp om de behöver (snitt 83%)
96% tycker att lärarna är kunniga i sina ämnen (snitt 89%)
92% undervisningen håller hög kvalitet (snitt 80%)
86% elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt (snitt 74%)
98% tycker att ledningen på skolan är bra (snitt 76%)
95% är nöjda med verksamheten i skolan (snitt 83%)

Den låga lärartätheten och den stora mängden obehöriga lärare som artikelförfattarna påstår kännetecknar Walthers ger i alla fall inga utslag i missnöjda elever. De är mer nöjda med allt på skolan än eleverna på de andra skolorna.

Hur ser resultaten ut? De nationella kursprov som görs ger ingen anledning till oro. 93% klarade exempelvis proven i engelska A och 100% engelska B. Walthers elever ligger ungefär genomsnittligt till.

Vad anser då andra professionella om Walthers? Våren 2006 genomförde tre lärare och rektorer från Sollentuna, Värmdö och Upplands Väsby en gedigen inspektion av Walthers gymnasium inom ramen för ett gemensamt uppföljningsprojekt (VågaVisa). Det blev ömsom ris, ömsom ros, som i de flesta skolor. Som starka sidor uppfattade de bl a det goda arbetsklimatet och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Som förbättringsområden angav de bl a ett ineffektivt utnyttjande av lektionstiden, stöd till elever med svårigheter och brister i åtgärdsprogram. Den totala brist på resurser eller åsidosättande av kvaliteten som artikelförfattarna för fram finner inget stöd i inspektörernas rapport heller.

Över huvudtaget är det svårt att finna belägg för deras påståenden. Eleverna är nöjda, de presterar som elever på andra skolor och oberoende inspektörer ger godkänt.

Men det är klart, fakta kanske inte är intressant... Om man ägnar mer kraft åt att fördöma lägenhetsköp och vinst i stället för att belägga en dålig kvalitet så har man kanske inte så mycket belägg att komma med. Jag har aldrig träffat artikelförfattarna och vet inte vad som ligger bakom deras initiativ, men det ger intrycket av att vara en trist partsinlaga från besvikna och bittra lärare.

31 kommentarer:

Anonym sa...

"Tja de får en dator under tre år, matkort att äta på lite olika ställen. Lärarna är unga och trevliga och kraven på eleverna är alldeles för låga.
Rektorn sätter lön efter hur många G läraren sätter, vilket leder till betygsinflation. Klart eleverna trivs, de får sina betyg fast de inte behöver göra något. Allt ska fixas i extrakurser där en matte A kurs på vanligtvis ett år tar istället 3,5 timmar, bara för att eleven ska få betyg, och skolan då i slutändan pengar.
Problemet är att när man är 16-18 år fattar man inte att det är dåligt." Hur ser det ut på de andra skolorna som Walthers driver? Det vore intressant att undersöka! En skola säger knappast något. Hur ser slutbetyg, ansökningar osv. ut på övriga?

Mats Gerdau sa...

Som sagt, jag har bara inblick i Walthers i Nacka och där finns ingen fog för den kritik som artikelförfattarna framför. Hur det är på de andra ställena vet jag inte. Där är det väl sossepolitiker som inte utvärderar skolan som styr...
Vi har koll på betygssättningen också och granskar hur de sätter betygen. Förra året var det en friskola och en kommunal skola som var för generösa, så man kan inte beskylla den ena för allt ont.
Det man däremot inte kan förklara bort är de nationella kursproven. De är jämförbara över landet och de är goda på Walthers i Nacka.
Vad bygger du din utsaga om att en matte A-kurs drivs på 3,5 timmar? Låter lite illavarslande.

Anonym sa...

Bilden är splittrad och verksamheten hos Walthers gymnasium starkt skiftande. För Walthers gymnasium i Haninge gäller:
Av de 92 elever som lämnade som första kull 2004
- var genomsnittsligt meritvärde 11,4 ( lågt )
- hade 42,4 % reducerat program!!
- hade endast 58,7% grundläggande behörighet
- var 34 % icke godkända i specialaarbetet
- hade 21 % IG i idrott B och 24% IG i specialidrott B.
I årets skolplaneenkät har Walthers de klart sämsta värdena bland 9 gymnasieskolor.
Efter årets slutintagning har endast 8 elever folkbokförda i Haninge antagits till utbildningen som ursprungligen hade 90 platser.
Skolverket har i inspektionsrapporter påtalat stora brister.
Vad gäller Walthers verksamhet i Haninge finns således fakta stödjer artikelförfattarnas påståenden.
I Haninge finns sedan 1995 en fristående gymnasieskola ( Fria gymnasieskolan i Haninge ) som når utmärkta resultat och har mkt god kvalitet. De har samma förutsättningar som Walthers. Skillnaderna kan därför inte skyllas på kommunen.

Mats Gerdau sa...

Visst är bilden splittrad, både mellan skolorna och mellan åren. Du redogör för situationen för de elever som gick ut första året, 2004. Sedan dess kan man se en väldigt positiv utveckling på Walthers i Haninge. Medelbetyget på 11,4 2004 steg till 14,6 2006, exempelvis. Jämför man den kommunala skolans SP-program så var medelbetyget 13,2 2006, dvs lite lägre. Det finns mycket intressant statistik på Skolverkets web.
Det viktiga i den här diskussionen är väl om betygssättningen är rättvis och likvärdig och det vet vi ju inte så mycket om eftersom vi levt i sosse-Sverige under lång tid.
Jag utesluter inte att det finns porblem på Walthers gymnasieskolor, men sådana grova påståenden som framfördes i debattartikeln borde väl beläggas på något sätt? Att dra fram siffror från 2004, när utvecklingen förbättrats sedan dess duger ju inte.

Anonym sa...

Hej!

Granskar ni även ämnen som inte har nationella prov? Det vanligaste sättet att spara in pengar är att dra ner på undervisningstiden. Skolor lägger ut 70 h istället för 90- 100. Det säger sig självt att kvalitén i undervisningen blir sämre. Ett vanligt förvar kan vara att man arbetar på ett annat sätt, eller att eleverna behöver mindre tid på sig för att nå målen. Men detta är snömos. Får eleverna mindre undervisningstid lär de sig mindre.

En annan fråga är: hur granskar ni om det satts rättvisa betyg? Det är inte det lättast.

Förövrigt håller jag med dig om att sossarna missat att utvärdera skolan och att detta varit ett stort misstag. Men det är inte lätt att göra relevanta utvärderingar; allt som oftast missar de målen. Exempelvis är en granskning av betygssnitt helt menigslös om det inte också kontolleras hur betygen sätts.

M v h

Johan

Mats Gerdau sa...

Håller med om att det är svårt att utvärdera skolan på rätt sätt. Vi tog en del initiativ i Nacka, men mycket återstår. Det är svårt för en enskild kommun att göra det som staten borde ta ansvar för.

I Nacka har vi infört kommunala prov i matematik och svenska i klass 3 och 8 som alla skolor gör (även friskolor). Vi kontrollerar skoloras betygsättning och jämför med nationella prov där sådana finns. Vi frågar eleverna varje år vad de tycker om skolan utifrån olika utgångspunkter. Vi har startat ett observationsprojekt tillsammans med andra kommuner för att få andra professionellas bedömning av ledning och styrning, betygssättning, arbetet med elevernas måluppfyllelse etc. Allt offentliggörs i stället för att sopas under mattan.

Jag håller också med om att mer undervisningstid borde generera bättre kunskaper hos eleverna. Men det jag som politiker i första hand är intresserad av är ju output, dvs vad eleverna lärt sig, och inte input (resurser, gruppstorlekar, undervisningstid, lokalstandrad...). Ändå är det ofta just detta staten mäter. Lite märkligt och det hoppas jag att vi snart kan ändra på.

Anonym sa...

Hej Mats

Jädrar vad klok och nyanserad du är i dina omdömen och slutsatser. Verkligen roligt att upptäcka skolpolitiker som du.
Vilken förbättringspotential svensk skola har med ditt fokus på Output. Helt rätt!

// Jonas Thoursie

Mats Gerdau sa...

Oj, tack för positiva ord. Roligt att höra. Du får ligga på så att jag inte tappar stinget!
/Mats

walthersstuderande sa...

Hej,
jag läser i walthers i Dandeyd.
Läs om skolverkets inspektion i den skolan (kolla länk).

skolan får mycket kritik, rapporten är ioförsig ganska gammal. Men eftersom jag studerat där sedan hösten 05 så kan jag säga att de INTE har förbättrat sig. Jag vet att de försökt lite, men det är inte alls nåt som är bättre.

Några fakta: 4 olika rektorer på under 3 år. Min klass bytt mentor 3-5 gånger, nu har vi i praktiken ingen alls.
Lektionstimmarna som erbjuds är mycket få, "soft" tänkte man när man var 15-16, "snålt" tänker man nu. Låg lärartäthet, mycket frånvaro hos elever, låga betyg.
Snålt alltihopa, ledning ser till så att eleverna får måla om i klassrummen själva för att spara pengar på riktiga målare.

Och ett citat från min idottslärare som ramar in hela situationen i walthers skola i danderyd "Jag har ifrånlagt mig allt ansvar för det där" Vilket var ett svar jag fick när jag behövde hjälp med en skolgrej som han lovat att fixa till mig i över ett halvår.

Ingen i skolan tar nåt ansvar. De skiter i om det går dåligt för dig. Du kan sluta gå i skolan i flera veckor och de kommer inte bry sig ett skit om hur det ligger till för dig.

Sista saken, jag har en liten skitsak kvar i spanska B som jag missade, då fick jag IG. spanskaläraren slutade och hade slarvat bort/kastat uppgifterna om mig. Så jag skulle vara tvungen att göra om hela kursen för att G, känns ganska surt, och är det ens lagligt för en skola att göra så?

Mats Gerdau sa...

Det du beskriver om Walthers i Danderyd låter ju verkligen inte bra. Så får det inte gå till. I dina kläder skulle jag gå till Skolverket för att de ska göra en ny inspektion. Om de inte bättrar sig, trots påpekanden, så ska deras tillstånd dras tillbaka.

Anonym sa...

Walthers gymnasium en bluff?"
Ja, definitivt. Jag är före detta lärare på Walthers Nacka och jag måste trist nog säga att det är en bluff.

Tycker det är lite konstigt att du, som endast sett rapporter från skolan, anser att du vet mer än de som faktiskt har jobbat på skolan eller elever som har gått där.

Jag blir nästan lite upprörd när jag ser hur du försvarar Walthers Nacka, som om det skulle ligga i ditt personliga intresse. Jag hoppas inte, utan att du istället bara försöker vara objektiv.

Som det har sagts i inläggen här så är lärartätheten väldigt låg. Dessutom måste lärarna jobba då väldigt mycket. Vanligtvis är en 100% tjänst på 16.7 undervisningstimmar ungefär. På Walthers ligger den på över 21! Då kan man tro att dessa elever får jättemycket undervisningstid, men icke. En 100p kurs som helt ultimat ligger på 100 timmar fick strax över 70. På skolan jag jobbar nu har jag 86 timmar till förfogande.

Lärarna är unga och oerfarna. När jag anställdes var vi sex stycken nya varav endast två hade jobbat nåt år innan. Detta leder till att lönerna givetvis blir låga och att ledningen kan köra med de oerfarna lärarna i stort sett hur mycket som helst. Därav bla. 21 undervisningstimmar!

Som den första anonyma citerade (från den 27 augusti 2007 17:08) så var matematiken helt katastrofal. Det är i och för sig inget ovanligt i dagens svenska skola. Men däremot tror jag att det är ganska ovanligt att en rektor (på Walthers Nacka är det Peter Forsberg) går in och gör en hel A-kurs i Ma A på några timmar och ger eleverna godkänt. Och det är helt sjukt! Du som snackar om output. Den är inte mycket att hurra för där.

Rektor Peter Forsberg premierar även de som sätter G på sina elever, oavsett om de har uppfyllt målen eller inte. Det bryr varken han eller ledningen (Jan Walther o Co) sig om. Varför skulle de? De får ju pengar, skattepengar som du Mats är med och stoppar i hans ficka, om eleverna får G. Känns det kul att bidra och försvara ett sådant sjukt system? Nu kommer du vilja svara att det inte är fel att tjäna pengar, moderat som du är. Och då säger jag givetvis; nej det är inte fel att tjäna pengar. Men det ska ske på rätt sätt. Jag tycker också att man ska kunna bli rik i Sverige och att Socialdemokraterna inte har uppmuntrat företagsamheten och lönsamheten i Sverige osv. Men att man ska tjäna pengar på skattepengar, och på barn som är vår framtid och som ska försörja dig Mats och mig. Det tycker jag är fel.

Om vi nu återgår till Walthers Nacka så finns det lärare där, som premieras som jag nämnt ovan. Och det är de som gör som Forsberg vill och sätter betyg även fast de inte bör få det. Vi som kämpade emot, vilket var de flesta av oss förutom dessa två lärare, var inte önskvärda nästföljande höst, vilket ledde till att återigen en massa lärare anställdes. Återigen unga och oerfarna.

Forsberg är nu rektor på två skolor, senast jag tittade. Eftersom att Walthers Nacka går så bra. Rektorn som han ersatte avgick mitt i terminen i ren protest på grund av att han ville få resurser för att eleverna skulle kunna klara sig. Men fick inga. Jan Walther gick 17 000.000 plus året innan om jag inte missminner mig. Kurator, skolsköterska, studievägledare, tillräckligt med lärare. Varför ska inte friskolor behöva lägga pengar på detta? Är inte elevernas hälsa och utbildning som går där lika viktig som eleverna som går på kommunalt gymnasium? När jag jobbade på Walthers Nacka hade de en skolsköterska på fyra skolor, som dessutom bara jobbade 80%. Hon var alltså en dag på varje skola. Vilka konsekvenser får det för elevernas hälsa tror du?
Men de får ju matkort och bärbar dator och har unga coola lärare. Så det är klart att allting är tipptopp på Walthers in undersökningarna. Enligt eleverna i alla fall. Men inte enligt de som har erfarenhet och/eller har jobbat där.

Samuel Rosenkvist sa...

Intressant att Mats Gerdau ännu inte kommenterat detta. I vanliga fall verkar han vara snabbare än vinden. Som en av artikelförfattarna till den nämnda SvD-publikationen så kan jag bara insntämma i ovanstående kritik. Vår avsikt var inte att i detalj skriva ner de problemområden som finns och fortfarande förekommer utan snarare att ge en övergripande bild av problemet baserat på offentliga dokument som årsredovisningar och skolverkets inspektioner för att var och en som vill ska kunna skapa sig en egen uppfattning utifrån den verklighet vi beskriver. Det är rent av skrämmande att se den intensitet med vilken Mats Gerdau försvarar Walther i Nacka när det är så uppenbart för oss före detta anställda, såväl på den aktuella skolan som på andra Walthersskolor, vilka problemen är och det ointresse som styrelsen för aktiebolaget visar när det gäller att åtgärda dem. Man kan knappast kräva av en kommunal skolpolitiker att känna till detaljer i samtliga skolor som finns inom kommunen. MEN när kritiken är så omfattande och faktiskt bekräftas från flera oberoende håll, övriga lärare, elever och föräldrar så borde det i alla fall tändas en varningslampa. Kanske är det värt att undersöka kritiken och se om den är befogad innan den avfärdas som en "trist partsinlaga" från "bittra lärare". Jag är inte bitter, jag är förbannad på att en skolverksamhet får bedrivas på detta sätt och att elever undanhålls från kvalitativa studier. Det finns mycket bra med Walthers gymnasium, men också annat som skulle behöva åtgärdas. Pengar finns det, definitivt, men intresset för vad de ska användas till är något annat är konsolidering av verksamheten.
Vill Mats Gerdau ha underlag för den kritik som framfördes är han mycket välkommen att höra av sig. Men risken är väl att min trovärdighet som en besviken och bitter före detta anställd är ganska låg.

Mats Gerdau sa...

Det verkar vara lite av en vendetta mot rektor Forsberg på Walthers. Den får ni driva någon annanstans och inte här. Jag försöker kommentera det som händer i skolan och det jag vill förändra.

Som jag tidigare skrivit så kan det mycket väl finnas problem på Walthers gymnasieskolor. Men den onyanserade kritik som riktades i en Brännpunktsartikel i höstas har jag svårt att finna belägg för, i alla fall i de undersökningar som gjorts och i skolverkets inspektioner i Nacka. Att snyfta över 16,7 undervisningstimmar i veckan som lärare duger liksom inte som belägg. Min personliga uppfattning är att det är rätt lite för den långa utbildning man har.

Självklart ska ingen lärare sätta G om det inte motsvaras av kunskaper för G, allt annat vore tjänstefel. Så får det inte gå till och sker det ska tillståndet ifrågasättas.

Jag skulle gärna ta del av mer saklig kritik men det har ju varit mest anonyma inlägg här så det är lite svårt att både värdera det som skrivs och komma i kontakt med den som skrivit. Det bästa vore naturligtvis att gå till Skolverket med alla era alarmerande uppgifter.

Anonym sa...

"snyfta över 16,7 undervisningstimmar i veckan". Är du inte klok Mats? Har du någon koll på hur det fungerar i skolan?
Varje lektion kräver både förarbete och efterarbete. Och 16 timmar i veckan är uträknat för att läraren ska kunna göra sitt jobb mellan lektionerna också. Ringa föräldrar, prata med elever. Vi, precis som alla andra, tycker inte om att ta hem jobbet. Men ändå är vi tvungna att göra det för att kunna skapa bra lektioner och hinna rätta prov.
Är då undervisningstimmarna mer än 16, typ 21, så förstår du ju själv vad som händer.

Jag måste säga att jag blir minst sagt orolig när jag hör dina befängda försvarsargument för Walthers. Du ska representera folkets bästa...

Mattias

Anonym sa...

Jag grundar denna uppfattning på min tid som kommunalråd i Nacka,,Ja, vad ska jag tro eller söga förmodligen har du barn eller har haft barn somn gått/går ur denna skola med bra betyg. GRATTIS!!! Tror att det handlar om att gå bakom ryggen....

Anonym sa...

"Jag grundar denna uppfattning på min tid som kommunalråd i Nacka",,Ja, vad ska jag tro eller säga förmodligen har du barn eller har haft barn somn gått/går ur denna skola med bra betyg. GRATTIS!!! Tror att det handlar om att gå bakom ryggen....Litar inte på Walthers Gymnasium & dess inställning, här handlar det om ett företag som bara vill tjäna pengar & inte ser elevens mål i livet,hm

Mats Gerdau sa...

Här lyser fördomsfullheten ut i full blom från anonyma avsändare.

Jag har inga som helst intressen i Walthers gymnasium. Har inte några barn där och har aldrig haft.

Anders Wihk sa...

Hej Mats och alla anonyma inläggare,

Jag har ett barn i Walthers, Nacka och vill bidra med min bild av skolan som baseras på både känsla(!) och fakta.

Min KÄNSLA av skolan som jag utvecklade under första skolåret bekräftar den negativa kritik av Walthers Nacka som en enbart vinstdrivande instutition. Kritik bemöts med vänliga och kloka ord som lugnar mig som förälder ett halvår ungefär. När det sedan uppdagas att det inte resulterat i någon åtgärd som var andemeningen i de kloka orden tar man kontakt igen. Problemen som är oförändrade tas upp på nytt, kloka och förnuftiga åtgärder diskuteras, inget händer - det går ett varv till. Man får KÄNSLAN att det är en medveten strategi för att hålla en förälder lugn i de tre år som krävs innan eleven ändå slutar.

FAKTA är att
- mitt barn får närvaro registrerad när han bevisligen inte varit där.
- En hel termins idrottsundervisning, med undantag från ett mycket fåtal tillfällen, utgick pga av lärarfrånvaro.
- Elever flyttas upp utan att ha klarat betygen med motiverigen att: 'De har till sista dagen på sista terminen på sig att nå målen däför kan vi enligt lag inte kräva att mål uppfylls termin för termin.'

Nu har det dock införts ett uppflyttningskrav. Men med tanke på hur långt in i den riskzonen mitt barn befann sig redan i ingången till skolåret, i kombination med frånvaro av skolan initierade åtgärder, upplever jag att de inte har för avsikt att i praktiken höja kraven. Det är visserligen spekulation från min sida, men FAKTUM är att de har av min son inte tidigt nog gjort honom uppmärksam på, ej heller ställt de krav/vidtagit åtgärder som skulle möjliggjort en uppflyttning.

Mitt barns mentor som är mycket välvillig och tillmötesgående är bakbunden av brist på resurser.

Självklart kan man inte frånta barnet själv sitt ansvar. Men brist på eget ansvarstagande som aldrig leder till någon konsekvens gör det svårt att lära sig poängen med eget ansvar.

Som tonårsförälder är man i vissa lägen maktlös vad gäller tillrättavisning av sitt barn, utan måste sätta sin tilltro till andra kloka vuxnas vishet och föredömliga beteenden för att hjälpa sitt älskade barn in på rätt väg.

Jag saknar denna atmosfär på Walthers i Nacka.

Anders Wihk.
Älta

Anonym sa...

Hej Mats!

Som tidigare anställd och moderat hjärta så vill jag ge dig denna kommentar.

Att bli rik genom friskt och vågat företagande som bidrar till den gemensamma eller snskilda individers lycka, det är bra och rättvist. Det är inte en föreställning som speciellt många ifrågasätter i dagens Sverige, det är således rättvisa.

Problemet med Walthers Gymnasium är att rikedomen uppstått genom att våra barn, samhällets barn bevisligen fått det sämre. Mindre undervisningstid, usel skolhälsovård och sämre kvlité på undervisningen eftersom lärarna inte får god möjlighet till för och efterarbete. Det är girighet och rofferi, vilket inte är rättvisa. Det är inte rättvisa oavsett om du är Vänsterpartist eller Moderat.

Allt det som sagts om undervisningstimmar e.t.c är så sant som det är sagt. Likaså all annan personal som dragits in för att skjuta över det arbetet på befintligt personal. Det är ju självklart att varenda rektor säger upp sig om han också skall vara SYV, vaktmästare, skolkurator och vikarierande lärare.

Vad ligger det samhälliga värdet att skattepengar stoppas i enskilda aktieägare, samtidigt som deras elever far illa på skolan? Skolpengen har skapats för att skapa ett fritt system där eleverna kan nyttja sin skolpeng på valfri skola. Det är bra, men det finns ingen grund för att pengar som egentligen tillhör skattebetalarna och eleverna, stoppas i ägarnas fickor så länge inte uppdraget skötts med den äran.

Betygsresultat, skolinspektioner, nationella provresultat och vittnesuppgifter från elever, anställda lärare, f d lärare, sjunkande söksiffror till skolan och föräldrar understryker dessa brister. Vad mer bevis behöver du för att inse att detta system måste reformeras och att Walthers Gymnasium är en skola som bör lämna företräda till bättre skolor, oavsett om det är kommunala eller friskolor.

När man talar med elever som förnekar förintelsen, så får man ibland som lärare lägga fram bevisen som talar sitt tydliga språk, bilder, vittnesuppgifter, protokoll e.t.c. De allra flesta är kloka nog att inse det märkliga i deras eget resonemang.

Hur mycket bevis och hur detaljerat vill du att vi skall vara för att få dig att inse det sjuka i denna skola och i detta system? Vi har gott om material och gott om tid för att förklara saker och ting som du kanske inte förstår riktigt.

PS: Måste vara anonym eftersom jag har mycket dåliga erfarenheter från min tid på Walthers att offentliggöra kritik. Då var man för att citera företagets högre potentater en "parasit".

Anonym sa...

Hej!
Som elev på en av walthers skolorna har jag verkligen bara bra saker att säga! (klart att det finns mindre bra saker, men de kan du hitta på vilken skola som helst!)
Ja vi får en dator under 3år MEN den används flitigt under lektionstid!
Maten är superbra vilket gör att man orkar med hela skoldagen, tillskillnad mot tex. en kommunal skola som man kanske får skitmat på och går hungrig resten av dagen, och därmed inte orkar med lektionerna.

Som någon påståd att lärarna var unga och inte särskilt erfarna i jobbet tycker jag inte spelar någon större roll,(och stämmer inte helt, på min skola finns flera äldre lärare oxå!) så länge läraren kan det han/hon ska lära ut och bryr sig om sina elever och kan lära ut på ett bra och insperarande sätt! Alla lärare jag har är toppenbra, har aldrig tidigare under min skolgång blivit så motiverad att plugga, och att att ha lärare som visar att han/hon verkligen bryr sig om just dig!

De där med för lite undervisningstimmar tycker jag är ren bullshit! Kan hända att så är fallet, MEN jag vet mycket väl (av erfarenheter från kompisar i kommunalskola) att vi på walthers lär oss exakt lika mycket (till och med mer i vissa fall!) Är inte de huvudsaken?!?

Att många elever blir underkända händer väl i kommunala skolor med, varför kollar man inte upp fakta kring de kommunala skolorna och ser hur många som blir underkända där?? Jo, de kan ja tala om för er gått folk, en kommunal skola kan nämligen inte stängas ner, därför får den inte kritik för att det tjänar inget till!

Sluta klaga på Walthers Gymnasium, kom dit istället och se hur trevligt, roligt, lärorikt och motiverande atmosfär vi verkligen har! Jag svär, ni kommer inte ångra er!

Mats Gerdau sa...

Vad tur att det finns valfrihet, både för elever och lärare! De som gillar Walthers kan gå/jobba där, andra kan välja andra skolor som man tycker passar bättre.
Jag tycker att det är viktigt att ha en tuff kontroll av alla skolor så att man garanterar eleverna en hög lägstanivå vad gäller kunskaper. Sen är det upp till tycke och smak och läggning som avgör vilka som ska finnas. Det är ju vitsen med valfrihet.

Gunilla Olsson sa...

Finns en massa bra saker med Walthers gymnasium tack vare duktiga pedagoger som gjorde allt för att eleverna skulle kunna gå ut välrustade.

Jag hade ett uselt första år på Walthers då jag fick en helt omöjlig tjänst men mitt andra år då jag fick undervisa i mina ämnen och på bara en skola så hade jag kul med både elever och kollegor och kände att mina elever fick de kunskaper och den undervisning de hade rätt till och behövde. Det är inget som ägarna eller ledningen kan ta någon som helst ära för dock eftersom de varken gav förutsättningar eller stöd. Man jobbade tvärtom i motvind konstant.

Jag vet inte ens vad jag ska säga när jag läser dina försvarande argument Mats då de uttrycker väldigt lite kunskap om verksamheten och dess verklighet. Siffror kan manipuleras på många sätt. Jag kan väl berätta att jag vid två tillfällen fick anlita advokat och driva en process för att få ut lön och se till att arbetsgivaren inte bröt det avtal vi ingått. Det för mig säger det mesta om vilken typ av arbetsgivare man har att göra med och vilken typ av ägare Jan Walther är. Gör det mig till bitter Mats eller har man rätt att tycka att något är fel när en arbetsgivare systematiskt försöker lura sina anställda?

Jag hade gärna sett att Walthers Gymnasium fungerade, jag tror på idén och upplägget i grunden, men det krävs en ägare med lite ryggrad och moralisk kompass för att det ska fungera i längden.

Anonym sa...

Synchronize Our Unimportant Prices at www.Pharmashack.com, The Beneficent [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Dispensary [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Espy Pre-eminent Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Company a Signal Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] On account of Your Regimen ! We Vend Earmark [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anonym sa...

You could easily be making money online in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat hosting[/URL], It's not a big surprise if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses not-so-popular or little-understood avenues to produce an income online.

Anonym sa...

Det finns ingen brist på gymnasielärare. Detta beror delvis på att sossarna har förstört grundskolan så att eleverna tagit makten där och bara några få lärare står ut där. Många söker då till gymnasiet.
Detta överskott av gymnasielärare utnyttjas av giriga gymnasieägare till att de duktiga lärarna får jobba enormt mycket och det därvid blir stor omsättning av lärare.
Walthers är en någotsinär bra skola enbart för att det anställs bra lärare som jobbar ihjäl sig och sen slutar.
Det bluffas med rättning av centrala prov och betygssättning.
Tråkigt att inte politiker kan genomskåda denna bluffskola.
Ägarna kan tjäna miljoner på att bluffa med redovisningen av resurser.

Anonym sa...

Det finns ingen brist på gymnasielärare. Detta beror delvis på att sossarna har förstört grundskolan så att eleverna tagit makten där och bara några få lärare står ut där. Många söker då till gymnasiet.
Detta överskott av gymnasielärare utnyttjas av giriga gymnasieägare till att de duktiga lärarna får jobba enormt mycket och det därvid blir stor omsättning av lärare.
Walthers är en någotsinär bra skola enbart för att det anställs bra lärare som jobbar ihjäl sig och sen slutar.
Det bluffas med rättning av centrala prov och betygssättning.
Tråkigt att inte politiker kan genomskåda denna bluffskola.
Ägarna kan tjäna miljoner på att bluffa med redovisningen av resurser.

Anonym sa...

great information you write it very clean. I'm very lucky to get

this details from you.

Anonym sa...

Message10, http://www.arlo.net/massacree/ buy viagra online, npja2, http://www.arlo.net/fccgb/ buy viagra without prescription, eqpp2, http://www.arlo.net/fccgb/notes/ generic viagra online, klil3, http://www.arlo.net/bytes/ cheap viagra online, iogn0, http://www.arlo.net/live/ viagra sale

Anonym sa...

Payday loans are apprehensibly a advisable way to help bills, grocery bills, child's acculturation fees, Christmas Admission Day tour to countryside, medical bills and to pay off your previous debs. [url=http://trustedpaydayloans.org.uk]payday loans[/url] If you come upon where you need breakers ahead funds and a accepted loan is not advisable for you credit history, if not, then you have to pay little extra amount to for delaying. If you're self-employed, apprehend aimlessly what type of paperwork money when you need it and when you want it. PayDay Loans can also be scarce and Gordian knot events until adherent pay test. But it depends on Payday loans online within account and our cash offerings Alps from $100 and $1000- which is a little vast. Bad accept holders can also bask in these Christian in a very short span of time.

Anonym sa...

[url=http://www.casino-online.gd]online casino[/url], also known as accepted casinos or Internet casinos, are online versions of household ("buddy and mortar") casinos. Online casinos capitalize gamblers to hand-picked up and wager on casino games from fore-part to foot the Internet.
Online casinos typically invite odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos contend higher payback percentages as a countermeasure looking for m‚layer written accord games, and some let something be known payout deal out audits on their websites. Assuming that the online casino is using an fittingly programmed unsystematically bunch generator, proffer games like blackjack be worthy of an established up edge. The payout cut since these games are established gone and forgotten the rules of the game.
Uncounted online casinos license crushed or provide for their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Current Deviation Technology and CryptoLogic Inc.

Anonym sa...

56 m iljoner i omsättning, 17 miljoner i vinst. Sedan konkurs. Jättebra skola! Några lär sig väl nåt av detta.