17 oktober, 2007

Grattis Lomma!

När Lärarförbundet idag korade Sveriges Bästa Skolkommun så ligger tre moderatledda kommuner i topp: Lomma, Lund och Båstad. Grattis! Moderat politik fungerar i verkligheten, visar det sig.

Samtidigt måste man lite fundera över kriterierna till ”Bästa skolkommun”. Det är ett väldigt lovvärt och bra initiativ, men man ska vara ärlig och medveten om att det bygger på fackliga intressen och ingen vetenskap eller objektivitet.

En faktor som nästan alla lyfter fram som en framgångsfaktor, kanske den viktigaste av alla, är ledarskapet i skolan. En stark och tydlig skolledning med stort manöverutrymme är nödvändigt, ändå finns inte detta med alls när Lärarförbundet bedömer Bästa Skolkommun.

En faktor som finns med är friska lärare. Utmärkt, en bra indikator. Men varför finns inte friska elever med? Eller en enda annan faktor som mäter hur eleverna och föräldrarna upplever skolan. Är de trygga? Har de inflytande? Lär de sig tillräckligt och rätt saker? Vad tycker de om lärarna? Det perspektivet saknas verkligen.

Ett märkligt kriterium är att andel barn som går i förskola. Inte så att det på något sätt är fel med förskola, tvärtom, men de kommuner som vill att föräldrarna ska ha stor valfrihet och kunna välja dagmammor åker ned på rankinglistan. Är man en dålig kommun då?

Ett annat märkligt kriterium är hur mycket pengar skolan kostar. Tesen är att en dyr skola är en bra skola. Det kan ju också vara en väldigt ineffektiv skola där våra gemensamma resurser inte används på bästa möjliga sätt. Visst kan mer pengar leda till en bättre skola, men kan någon säga att dagens resurser används på ett optimalt sätt? Sannolikt inte. Borde vi inte börja med att använda dem rätt först, innan vi öser in mer?

Nåja, ett bra initiativ, Lärarförbundet. Men det finns förbättringsutrymme!

Inga kommentarer: