23 oktober, 2007

Vart tog friskoleutredningen vägen, Björklund?

I vintras tillsatte regeringen en utredning för att skapa lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor. Den handlar bland annat om hur ersättningen till friskolorna ska räknas fram och hur ansökningsprocessen ska bli mer rättssäker, viktiga krav från oss moderater och något som vi enades om i Alliansen före valet. Utredaren skulle lämna ett delbetänkande 30 september om friskolornas möjlighet att överklaga skolpengsbeloppen till domstol. Fortfarande finns inget förslag. Vart har den tagit vägen? Det är väl inte någon som drar benen efter sig på utbildningsdepartementet eller obstruerar i det tysta?

Det är faktiskt bråttom. Friskolorna lever i mångt och mycket på kommunernas ”nåder”. Ett antal kommuner, företrädesvis s-styrda där man ogillar valfrihet och friskolor, fuskar med ersättningen och ger inte friskolorna de pengar som de har rätt till. De tycker väl inte att eleverna i friskolorna är inte lika mycket värda som eleverna i de kommunala skolorna.
Det finns massor av domar mot kommuner som inte följer lagen och som försöker svälta ut friskolorna. Läns- och kammarrätter runt om i Sverige har upphävt kommunernas skolpengsbeslut, men domstolarna kan inte sätta något annat beslut i dess ställe. Friskolan får inte den ersättning de har rätt till. Det är orättvist och ökar segregationen.

Ett fall håller på att segla upp i Torsby i Värmland. Där vill kommunen göra ett avdrag på 10% för sk skolpliktsansvar, kostnader som man inte kan visa att man har (och naturligtvis inte har heller). Luleå fälldes för detta våras, men då var det betydligt lägre avdrag. Listan över kommuner som inte följer lagen kan göras lång; Botkyrka, Karlshamn, Jönköping, Karlskrona, Hedemora, Göteborg, Ronneby, Landskrona…

Därför brådskar utredningen. Lagen måste ändras snarast möjligt så att vi kan få lika villkor för kommunala skolor och friskolor. Syftet med att få fram utredningen i september var att kunna ändra lagen från 1 juli 2008. Se till att få fram utredningen snabbt nu, Jan Björklund!

Inga kommentarer: