05 oktober, 2007

Intoleranta Mona Sahlin

Mona Sahlin marknadsför sig gärna som väldigt öppen och tolerant. Hon kramar invandrare och är helgonförklarad i homosexuella kretsar. Men den politik hon presenterar idag, den första egna budgeten, är rakt motsatt. Intolerant. Fördomsfull. Och riktigt omodern.

I budgeten föreslår socialdemokraterna att valfriheten ska stoppas. Barnomsorgspeng, som möjliggör valfrihet i barnomsorgen, ska stoppas och konfessionella skolor ska förbjudas. Invandrare ska inte ens få bestämma var de ska bo längre.

Finns det omfattande problem på privata förskolor eller konfessionella skolor? Nej, inte alls. Alla undersökningar som Skolverket och andra myndigheter gör visar på motsatsen. För ett år sedan jämförde Skolverket sina intryck av de inspektioner man haft i kommunala skolor och friskolor under tre år. ”Inom sex av de åtta områdena är värdena väsentligt bättre för de fristående skolorna än för de kommunala skolorna” skriver verket. I en annan rapport om just konfessionella friskolor kan man läsa följande: ”Skolverket har inte kunnat se några generella problem när det gäller kravet på att verksamheten ska vara förenlig med de allmänna målen och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Det finns t ex inga indikationer på att allsidigheten och sakligheten i undervisningen skulle åsidosättas.”

Ändå är det just här som socialdemokraterna lägger all sin kraft. Det som är lite annorlunda ska bort. Det som sticker ut ska snabbt slås ned. Det finns bara EN lösning som ska gälla överallt. Visst ska man få välja också i deras värld, men bara på likadana skolor. Man känner igen mannen bakom den gamla T-forden, han som sa att man fick välja vilken färg som helst på bilen så länge man valde svart. Det är så långt från tolerans och mångfald man kan komma.

Mona Sahlin bygger sin politik på rena fördomar, för det är just fördomsfullt att tro att konfessionella skolor och privata förskolor skulle vara skadliga för barnen. Att människor inte kan bedöma var de ska bosätta sig. Hon har ju inga sakliga argument att komma med. Det hon säger är att människor inte vet sitt eget bästa.

Det är riktigt gammaldags och trist socialism. Och den omtalade omprövningen av sossarnas skolpolitik syns inte skymten av.

Inga kommentarer: