03 oktober, 2007

Sälj Lernia!

Jag tycker inte att staten ska äga Lernia, det finns inga skäl till det. Därför har jag motionerat om detta idag.

Lernia är ett av Sveriges största utbildnings- och bemanningsföretag som omsätter drygt 2 miljarder kronor. Samtidigt är Lernia det utbildningsföretag som går med särsklass störst vinst av alla, 150 miljoner kronor förra året. När sossarna kritiserar hur hemska och giriga friskolorna är så glömmer de att statsägda Lernia leder ligan.

Mitt huvudsakliga argument är dock att Lernia skulle utvecklas bättre med en annan ägare än svenska staten. I ett läge där utbildnings- och bemanningsbranschen växer och konkurrensen hårdnar måste Lernia få så goda förutsättningar som möjligt att verka. Företaget måste då få utvecklas utifrån affärsmässiga och företagsekonomiska bedömningar och inte partipolitiska. Så var det förut när sossen Tomas Eneroth var ordförande och hindrade bolaget från att starta fristående gymnasieskolor, trots att det skulle vara en attraktiv kombination med vuxenutbildning.

Jag tycker också att staten bör också renodla sina roller och inte både reglera marknaden och vara aktör på samma marknad. Det blir som att man är både domare och spelare i ett av lagen i en fotbollsmatch. Den risken för snedvriden konkurrens ska man inte utsätta sig för.

Inga kommentarer: