15 oktober, 2007

Klarhet om religiösa friskolor

Vi var nog en och annan som hickade till när vi läste DN i morse. Artikeln ger intryck av att regeringen ska vidta en hel rad inskränkningar för friskolor som dessbättre senare under dagen inte visar sig stämma.

Det är märkligt hur DN, som är en seriös tidning, kan ha så mycket om bakfoten. Kollar de inte sina källor innan publicering?

Religiösa inslag i skolundervisningen ska totalförbjudas. Fel! Friskolor ska fortfarande kunna ha exempelvis kristendomskunskap eller koranläsning som ämne.

Det blir stopp för dolda ekonomiska bidrag. Fel! Regeringen ska utreda fördelar och nackdelar av att i lag kräva redovisning av substantiella bidrag till friskolor och har inte bundit sig för någon slutsats alls.

Regeringen sätter nu in ett nytt artilleri mot de religiösa friskolorna. Fel! Regeringen agerar inte mot religiösa friskolor utan säger tvärtom att friskolor med konfessionell inriktning fyller en viktig uppgift.

Regeringens besked om friskolorna är klargörande, bra och välkommet. De överord som förekommit i debatten finns inte alls med i regeringens PM. Inte heller det förslag som Jan Björklund lanserade för någon vecka sedan, att åsiktsregistrera initiativtagarna till nya skolor. Det är för väl att det inte blev regeringens politik.

Det återstår att se hur socialdemokraterna ställer sig till det hela. Är det Marita Ulvskogs förslag om att stänga alla ”barnfängelser” som gäller? Och vad säger de om att man ska kunna vidta sanktioner även mot kommunala skolor som inte håller tillräcklig kvalitet? Deras sura kommentar om att det tar för lång tid innan en ändring kommer till stånd (av rent lagtekniska skäl, frågor måste ju beredas ordentligt), klingar ju rätt falskt. Varför gjorde de inget under de 12 år de innehade regeringsmakten?

Inga kommentarer: