08 oktober, 2007

Sverige halkar efter EU

Förra veckan presenterade EU-kommissionen en rapport om hur medlemsländerna når målen som man slagit fast i Lissabonstrategin, dvs att vi ska vara världens mest konkurrenskraftiga region. För att nå dit måste befolkningen vara välutbildad, därför har man granskat utbildningsväsendet.

Utredaren Odile Quintin sa i Rapport kortfattat: för lite och för långsamt och Sverige går åt fel håll. Skolorna måste bli bättre och flera länder når inte målen. Sex miljoner elever i hela EU lämnar skolan i förtid eller med ofullständiga avgångsbetyg. 20 procent av alla 15-åringar har för dåliga läs- och skrivkunskaper.

Sverige har tyvärr ingen särskilt framskjuten position, vi ligger i mitten. I 10 länder deltar större andel av 4-åringarna i utbildning än i Sverige. När det gäller tidiga avhopp och andel 18-24-åringar som inte har gymnasieutbildning eller befinner sig i utbildning så visar Sverige störst försämring av alla länder. Vi ligger förvisso nia, men vid förra mätningen år 2000 så ledde vi. Åtta länder har sprungit förbi oss.

Deltagande i vuxenutbildning är vi däremot bäst på. Men vi vet ju samtidigt att många går på komvux för att höja sina betyg, inte för att få nya kunskaper. Det är bra att vuxenutbildningen är väl utbyggd och verkligen ger människor en andra och tredje chans. Möjligheten att komplettera sina kunskaper så att man kan läsa vidare på universitetet är fundamental. Men samtidigt är det lite illavarslande att vi, men världens bäst utbyggda och tillgängliga gymnasieskola också har så många som går på komvux. Den stora volymen där blir en illustration av tidigare misslyckanden. Tusentals elever går direkt från gymnasiet till komvux varje år. Vi är jätteduktiga på reparation, inte lika duktiga på att göra rätt från början.

EU-rapporten ger nytt bränsle åt sossarnas misslyckande med skolan. När kommer omprövningen?

Inga kommentarer: