19 oktober, 2007

Stärk skolans ledarskap

Om man frågar någon vad som kännetecknar en framgångsrik skola så säger de flesta ledarskapet. Vi kan alla konstatera det när vi själva besöker en skola. Ledarskapet spelar roll. Forskningen säger samma sak. Ledarskapet kan aldrig nog betonas. Loraine Monroe visar att man kan lyfta en skola i Harlem med rätt ledarskap.

Jag tog upp detta i mitt anförande under allmänpolitiska debatten idag. Inget svar från socialdemokraterna alls. De är bara intresserade av att prata religiösa friskolor och avknoppningen i Täby. Ledarskapsfrågorna är tydligen ointressanta för dem. Eller så har de ingen politik att prata om, inte begripit frågans betydelse.

Sossarna gjorde inget alls under sina 12 år vid makten. Jo, de utredde skolans ledning och styrning men gjorde inget av resultatet av utredningen som kom 2004. Det enda som hände var att de drog ned på rektorsutbildningen. Idag är det köer dit också, varannan rektor har ingen rektorsutbildning.

Det är illa nog, men värre är ändå vad som händer i många kommuner. Nyligen presenterade Skolledarförbundet en undersökning som visar att två tredjedelar av rektorerna behöver större befogenheter för att kunna ta det ansvar som följer med befattningen. Den statliga utredningen från 2004 visade att över 1 000 rektorer anser inte att de får utforma sin egen organisation. Där kan man också läsa att nästan hälften av rektorerna anser att det kommunala sättet att styra skolan försvårar deras uppgift som rektor.

Jag har några exempel som jag fått vid besök eller läst om: i Falköping ville en förskola köpa in en digitalkamera för att dokumentera barnens vardag och utveckling. Men det gick inte, de var tvungna att be politikerna om lov först. I Ronneby bestämmer politikerna vilken mat eleverna ska äta, men skickar räkningen till skolan som i stället måste stoppa inköpet av nya skolböcker. I Ale kommun måste en skola begära tilläggsanslag för att få köpa in en kopieringsmaskin. I Strömsund reglerar politikerna i detalj vilka tjänster som ska finnas och hur de ska fördelas. En rektor jag träffade sa att han var ansvarig för en budget på över 20 miljoner kronor men kunde bara styra över kaffekassan, resten bestämdes över hans huvud.

Så här kan det inte fortsätta. Finns det någon som tror att rektorer med bakbundna händer kan lösa skolans problem? Att vi får de bästa ledarna att vilja bli rektorer på det här sättet? Att vara rektor innebär ett stort ansvar. Då måste man också ha stora befogenheter. Det går inte att ha politiker som talar styr tjänster, digitalkameror och skolmat. Om inte skolan själv får förfoga över de resurser som finns tillgängliga så kan man aldrig snabbt ställa om verksamheten för att möta eleverna och deras olika behov.

Det är uppenbart att decentraliseringen för 17 år sedan fastnat i kommunhuset. Statlig reglering har ersatts av kommunal detaljstyrning. Nu måste vi vända utvecklingen. Fortsätt decentraliseringen, se till att makten lämnar kommunhusen och flyttar in i lärarrummen i stället. Där ska de viktiga vardagsbesluten fattas.

Gränsen för vad politiken ska göra och vad skolorna själva får bestämma om måste vara glasklar Varenda skola i landet, även i Ronneby och Söderhamn, borde fritt och självständigt få staka ut vägen fram till målen. Jag hoppas att vi i den nya skollagen tydligare definierar detta och hindrar kommunalpolitiker att lägga sig i detaljer.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Verkligen bra talat idag i debatten. Jag jobbar själv i Ronneby kommun på en förskola. Politikerna här menar att de inte kan detaljstyra så därför har man helt förkastat målen rörande hållbar utveckling och miljö (inklusive arbetsmiljö antar jag). Pengarna behöver satsas på språkutveckling och läroböcker menar Nils-Ingmar Thorell. Förskolor skall här stängas och bilda "stora" förskolor. Hur kommer arbetsmiljön bli för personal och barn? Maten får vi så klart inte välja som du sa. Vi får mat som personalen får ont i magen av och inte kan äta (vi har med oss matlåda). Men vi måste ge den till våra barn.

Mats Gerdau sa...

Hej och tack för det. Roligt att du såg debatten. Jag ser tyvärr varje vecka exempel på kommuner som inte styr skolan eller förskolan på ett bra sätt. De verkar inte tro att skolorna är kapabla att fatta kloka beslut om den egna verksamheten. Eller som en rektor sa i måndags: de tror att jag klarar av att ansvara för en budget på 20 miljoner men jag får inte bestämma om en nyanställd ska få 21 000 eller 22 000 kronor i lön. Så kan vi ju inte ha det.

Mr. P sa...

Intressant inlägg om ledarskapet i skolan. Rektorerna har absolut en viktig roll när det kommer till att höja nivån på svensk skola.
Personligen tror jag dock att aspekterna är flera för lyckas åstadkomma denna förändring. En sådan aspekt är att ge lärarna någon som helst möjlighet till karriär. Som det är idag har man i princip kommit till vägs ände efter att fått sin lärartjänst. För att åstadkomma det krävs det iof ganska stora förändringar men det kanske är hög tid att genomföra dessa...
Kika förresten gärna på min egen blogg om skolan...

http://lararstatus.blogspot.com/