16 oktober, 2007

Pinsam historia

Idag har vi haft möte med utbildningsutskottet. Första gången på ett år som det hettade till ordentligt. Och det var naturligtvis konfessionella friskolor det handlade om. Marie Granlund, sossarnas gruppledare, kom med det utskottsinitiativ som hon pratat om sedan i somras. En smått genant historia. De har haft tre månader på sig att förbereda detta initiativ men hade inte ett enda förslag med sig.

Granlund hävdar att den förra regeringen i samband med nya skollagen förberedde skarpa förslag om att kunna snabbstoppa skolor som bryter mot reglerna, men kunde inte visa upp det förslaget. Hon hävdar att eftersom man kunnat bryta ur delarna om att beslagta mobiltelefoner och göra insatser mot mobbning så går det att bryta ut förslagen om att stoppa religiösa friskolor också. Problemet är bara att det inte finns något sådant förslag i förra regeringens skollagsförslag. I kapitel 24, som handlar om tillsyn och sanktioner, står tvärtom att man inte ska skärpa sanktionsmöjligheterna nu. ”Att ett slutligt ställningstagande till hur sanktionssystemet bör vara utformat får avvakta, innebär i huvudsak att dagens bestämmelser bibehålls i föreliggande förslag”, skriver förre skolminister Ibrahim Baylan (s).

Marie Granlund och sossarna är helt tomhänta. Hon har gormat i månader men inte lyckats prestera ett konkret förslag. Hafsigt och okunnigt, helt enkelt. Hon verkar helt inne på Ulvskogs "barnfängelselinje", att friskolor är av ondo och ska bort. Att kritisera regeringen för att det går för långsamt är hon nog ganska ensam om, det är ju miljoner skolpolitiska reformer i luften nu. Varför genomförde de inget under sina 12 år vid makten i stället? Vår nya regering kommer med ett konkret förslag om detta redan om 3-4 månader och problemet är inte större än att det kan vänta så att vi får ett seriöst och genomarbetat förslag på vilka sanktioner som ska kunna vidtas mot skolor som inte fyller kvalitetskraven.

Inga kommentarer: