22 januari, 2008

Vi behöver en ”Lex Gällivare”

I förra veckan kom Skolverkets inspektionsrapport över skolan i Gällivare kommun. Jag har aldrig läst något värre. Skolverket avslöjar omfattande brister.

I klartext är det en totalsågning av hur socialdemokraterna sköter skolan i Gällivare. De har nästan egen majoritet i kommunen. Lärarna räddar vad som räddas kan, men ledningen är uppenbarligen helt undermålig.

”Allvarliga brister i styrningen och ledningen”, ”oacceptabelt låga resultat” och ”elevernas undervisningstid har gått förlorad” är något av innehållet. Avsaknaden av fungerande scheman har vållat bekymmer under flera år och kurser kan inte starta i rätt tid. Det råder nu en uppgiven stämning bland både lärare och elever. Eleverna får inte det stöd de behöver.

Staten står tyvärr helt maktlös mot en kommun som så kraftigt åsidosätter sitt ansvar för att eleverna ska få en bra utbildning. Friskolor kan bli av med sina tillstånd om de inte sköter sig, men för kommuner som missköter sig händer ingenting.

Så här kan vi inte fortsätta, vi behöver en Lex Gällivare som ger staten muskler att ingripa.

Frågan är vad socialdemokraterna säger om det?

2 kommentarer:

Nils Matsson, moderat sa...

Skrämmande, måste man säga. Hur kan det bli så illa?
/Nils

Stenberg sa...

Ja, det är verkligen märkligt att det här kan pågå i år efter år oc inget händer. Lite mer ledarskap i skolan vore tacknämligt.

Det finns en annan debatt i media just nu. Den handlar om hur lite människor i allmänhet kan om politiker och politik. Det får mig att tänka på ett gamlat grekiskt talesätt "De som inte intresserar sig för politiken låter sig styras av dårar". Steget är inte så långt till att tänka att de boende i Gällivare är synnerligen ointresserade av politik.