16 januari, 2008

Klart med omdömen i skolan

Igår presenterade skolministern regeringens förslag till ny förordning om omdömen i skolan. Äntligen, kan jag säga.

Jag har drivit denna fråga sedan 1999, då jag blev kommunalråd i Nacka. Den skolplan som vi då la fram för kommunfullmäktige innehöll som en viktig beståndsdel att ”föräldrarna ska minst en gång per termin informeras skriftligt och muntligt om elevens utveckling och lärande”.

Då tog det hus i helsike. Skolverket kom med ett kritiskt tillsynsbeslut, ivrigt påhejad av dåvarande skolministern Ingegerd Wärnersson (s). Så här fick man minsann inte göra. Jag minns att Wärnersson t o m hotade med fängelse för sådana här trilskande kommuner… Som om de inte borde ha något annat att ägna sig åt än att jaga kommuner som ville förbättra resultaten (och lyckades!).

Skolverkets kritik är lite intressant att titta tillbaka på nu. Det är tre frågor de hänger upp sig på; om den skriftliga informationen lämnats som ett komplement till utvecklingssamtalet, om den skriftliga informationen lämnats efter överenskommelse mellan vårdnadshavare och lärare (frivillighet) och om den skriftliga informationen som lämnats haft karaktären av betyg.

Det är den sista punkten som är intressantast tycker jag, i synnerhet nu när Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund låtit sig luras av sossarna att vi nu ska betygsätta sjuåringar. Skolverket skrivet att följande karaktäriserar betyg:

*De har sin bestämda utgångspunkt i kursplan och betygskriterier
*De ges vid bestämda tidpunkter/tillfällen
*De avser på förhand bestämda ämnen
*De har på förhand bestämda betygssteg
*De bygger på ensidig information

Skolverket ansåg att Nacka bröt mot allt. Det tyckte inte vi, utan överklagade och Kammarrätten sa att Skolverkets beslut inte hade någon rättsverkan, dvs att Skolverket inte har tolkningsföreträde av skolförfattningarna. Därmed fortsatte vi.

Några ord om dessa karaktäristika på betyg. Självklart ska informationen till hemmen ha sin utgångspunkt i kursplanerna. Vad annars? Föräldrarna vill ju veta om deras barn lärt sig det de förväntas kunna, inte om maten är god eller vädret vackert. Och självklart ges omdömena vid bestämda tidpunkter. Varför vore en slumpmässig utdelning bättre? Och självklart avser de ämnena, vad annars? Men det handlar lika mycket om elevernas sociala utveckling. Några av kommunen bestämda betygssteg handlade det dock inte alls om. Varje skola fick ta fram informationen själv och var och en gjorde på sitt eget sätt (två exempel nedan). En av skolorna, Jarlabergs skola, skrev i löpande text under fyra rubriker (språklig utveckling, matematisk utveckling, social utveckling och utveckling av skapande färdigheter) hur eleverna utvecklades utan att ange en endaste bokstav eller siffra. Detta ansåg Skolverket också vara betygsliknande. Hur får man då göra???

Det känns skönt att vi äntligen kan städa ut flummet från klassrummen. Utomlands förstår de inte vad vi håller på med. Denna hysteri för att bedöma kunskaper är obegriplig.


Föräldrarna vill ha och har rätt till tydlig information om vad deras barn kan. Om man är så rädd för att tala om hur det går - hur ska man då någonsin kunna förbättra det som inte går så bra? Tydliga utvärderingar tror jag är grunden för ständiga förbättringar.


Inga kommentarer: