17 januari, 2008

Märkligt om omdömena

Det har varit mycket skriverier om regeringens förslag om omdömen. Inget av lärarfacken gillar förslaget, trots att det är uppenbart för alla att informationen till hemmen inte är tillräckligt bra idag.

Lärarförbundets pressmeddelande är mest märkligt. Där säger ordföranden Eva-Lis Preisz att det nu finns en ”uppenbar risk att informationen till föräldrarna försämras”. Det är ju helt bakvänt. Syftet med reformen är att förbättra informationen, att ta bort förbud mot att vara tydlig. Hur man kan få detta till att vara en försämring är faktiskt helt obegripligt. Om det inte är så att hon inte tror att lärarna kan utforma omdömena på ett bra sätt. Kanske har jag för höga tankar om lärarna, högre än förbundets ordförande…?

Lärarnas Riksförbund är inte mycket bättre. Ordföranden Metta Fjelkner säger att regeringen nu öppnar för betyg i ettan. Hon vet bättre, men gillar att slunga osakligheter omkring sig. Det gynnar inte en seriös skoldebatt. Hon skriver också att det idag är ”obligatoriskt med individuella utvecklingsplaner (IUP) som också innehåller skriftlig information”. Det är ju inte sant. IUP får inte vara bakåtsyftande och beskriva elevens kunskaper, utan ska uteslutande vara framåtsyftande. Det är just detta vi ska ändra på. Som sanna centralister vill LR också att omdömena ska se likadana ut i alla skolor. Varför kan det inte få skilja åt? Varför blir det bättre av att vara exakt likadant överallt?

Är det inte lite märkligt att de båda lärarfacken, som båda förespråkar ökad frihet och självbestämmande för skolorna och lärarna i andra sammanhang, så hårt argumenterar för centralistiska och enhetslösningar där lärarna får mindre inflytande?

Man kan ju bara spekulera i varför båda lärarfacken är så emot. Lärarförbundet har en tradition av betygsmotstånd, så det finns väl en del kvar av det i väggarna. Men LR har ju förespråkat betyg, därför är deras motstånd nu mer anmärkningsvärt. Men det kanske bara är en del i en allmän vänstersväng i förbundet med motstånd mot friskolor och valfrihet som andra delar?!

1 kommentar:

Nils Matsson, moderat sa...

Det är svårt att förstå lärarfackens kritik.
Föräldrarna i allmänt tycks ändå tycka detta är bra.
Mvh/Nils