05 januari, 2008

Japan, Sydkorea och Sydafrika

Jul- och nyårshelg utomlands avlöses av utskottsresa till Sydkorea och Japan. Intressanta länder att titta på. Där värderas utbildning högt och eleverna i dessa länder presterar mycket bra i internationella undersökningar. Här finns mycket att lära för Sverige. Under förra mandatperioden var utbildningsutskottet tydligen i Sydafrika, undrar om vi kan lära lika mycket där? Utvecklingen har inte vänt efter den resan i alla fall och s-politiken vände inte riktning.

När jag var i Sydafrika och föreläste om fritt skolval för några år sedan frågade oroliga lärarorganisationer vad som skulle hända med kvaliteten om man införde ett skolpengssystem. Samtidigt sa de att det fanns skolor med en "passing rate", dvs andelen elever som klarar skolan, på 0%... Kan det bli så mycket värre?

Nej, vi har nog mer att lära av de asiatiska tigrarna än de sydafrikanska. Mer om detta längre fram.

Inga kommentarer: