29 januari, 2008

Omfattande skolk

1 600 elever skolkade minst en månad förra året, rapporterar Svenska Dagbladet som tagit del av en rapport från Skolverket. Rätt oroande. Jag tror att det är en av de grenar vi är världsbäst i. Skolk, sen ankomst och svordomar toppade vi enligt TIMMS-undersökningen för några år sedan.

Vad kan man göra åt det? Ja, ställa krav på att eleverna är med på lektionerna för det första. Och se till att det händer något om de inte är med. Omedelbara telefonsamtal till föräldrarna. Indraget studiestöd. Skriv in skolk på betygen. Det gjorde Nacka gymnasium för några år sedan som ett medel för att förbättra närvaron. De fick omedelbart kritik av – Skolverket. Så får man inte göra. Det är lätt för verket att utdela kritik nu mot hur man sköter sig, när man tidigare vridit verktygen ur skolornas händer. Utbildningsdepartementet var också emot och som av en händelse var dåvarande utbildningsminister Pagrotskys dotter aktiv i elevrådet på Nacka gymnasium och en av de som drev frågan att frånvarorapporteringen skulle bort från betygen… Skolan kunde se påtagliga effekter av att skriva in skolket på betygen och lika påtagliga effekter när de tvingades ta bort det.

Jag hoppas att vi med nya skollagen ger skolorna de redskap de behöver för att hålla ordning och se till att eleverna är i skolan. Men i grund och botten handlar det nog ändå om elevernas inställning. Jag tycker att man ska komma ihåg att gymnasiet är en frivillig skola. Man behöver inte gå dit. Gör man det ska det vara för att lära sig saker och ting.

Den ”antipluggkultur” som finns bland många ungdomar råder man dock inte på så lätt. Intrycken från Korea och Japan sitter fast på näthinnan. I Korea har 60-70% av eleverna extraundervisning på kvällar och helger för att lära sig mer än vad skolan kan erbjuda. I en av skolorna vi besökte fanns ett gigantiskt studierum i källaren, med 600 små studiebås. Där var det fullt fram till 10 på kvällarna och det fanns lärare till hands som kunde hjälpa till. Vilket försprång ger detta Korea om 10-20 år?


Nu måste vi vända attityden i Sverige och inte ta vår välfärd för given. Den är värd att kämpa för.

Inga kommentarer: