14 februari, 2008

22 motioner mot friskolor

Idag hade vi möte med utbildningsutskottet. Vi gick igenom alla motioner från motionstiden i höstas som handlar om grundskolan. 89 av dem är från socialdemokraterna.

Friskolor och valfrihet är det ämne som engagerar socialdemokraterna mest. Inte för, utan emot. I 22 motioner vill de vill stoppa, försvåra, förbjuda och skärpa regler för friskolorna. Inte en enda om att skärpa kontrollen av kommunala skolor eller en enda motion som andas ett uns av insikt i att det finns kvalitetsbrister i den kommunala skolan. Inte en enda av alla 89!

Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström gillar inte friskolor alls. De utgör ”motsatsen till vår gemensamma kommunala skola”. ”Vår alldeles bestämda uppfattning är att barn inte ska delas upp” säger de och argumenterar emot friskolor i allmänhet.

Margareta Persson hävdar att de resurser som följer med elever till friskolor är högre än den som beräknas för eleverna i den kommunala skolan och att det i Jönköping innebär en merkostnad på 138 miljoner kronor. Det är ju ett helt befängt påstående. Lagen säger att friskolorna ska få sina bidrag på samma grund som de kommunala skolorna – hur kan man få det till att friskolorna får mer pengar än de kommunala skolorna? Eftersom det är kommunerna som fastställer bidragen så finns det ju ingen som betalar mer än man behöver. Tvärtom, så finns det ett otal domar som säger att kommuner betalar för lite. Bjuv är ett tydligt exempel.

Thomas Bodström är en av alla som vill att kommunerna ska få bestämma om en friskola ska få starta eller inte. De har inte förstått det här med valfrihet. I deras värld handlar valfrihet om att politiker ska få välja. För mig är det valfrihet för föräldrar som gäller. Och vore det inte rätt bakvänt att låta Konsum bestämma om Ica ska få starta? Men det är ju precis så de vill ha det.

Ameer Sachet (s) från Örebro gillar inte religiösa friskolor. Det ligger ”inbyggt att de indoktrinerar barnen”, säger han. Belägg för detta? Nänä.

Alla de här 22 motionerna har lagts efter Mona Sahlins signaler om omprövning av sossarnas skolpolitik. Men det är ju samma gamla sossepolitik som förut, nästan ännu mer aggressiv i retoriken mot friskolor. Det är en onyanserad jakt på friskolor, ett misstänkliggörande som saknar sans och balans. Vart tog omprövningen vägen?

4 kommentarer:

Sten Bråkenhielm sa...

PM frivux

Ungdomgymnasiet har friskolor sedan omkring tio år.
Nu vill utbildningsministern öppna för frivux på samma sätt. Däremot vill han minska möjligheterna för entreprenörer att hålla enstaka kurser, på det sätt som tillämpats inom vuxenutbildningen i sex år.
Vid ett ytligt påseende är det liten skillnad mellan en entreprenör som håller kurser och en som håller ett helt program. I Järfälla fick Liber-Hermods hela komvuxuppdraget på en gång.
Det gick dåligt. I Göteborg fick Studium i Göteborg AB överta uppdraget från Norra Vux i Angered. Det gick också dåligt.
Den kritiska punkten i dessa exempel var att man hade för dålig beställarkompetens. Man kunde inte ange exakt vad det var man ville köpa och heller inte vad man skulle göra om det gick dåligt. Kvalitetssäkring saknas över lag.

Den kommunala skolan saknar kvalitetssäkring också, men är detaljstyrd av kommunen. Detta resulterar i ett dåligt ledarskap för rektor, men kan rädda kvalitén i utbildningen.
Det vore bättre med en exakt kvalitetssäkring och en större frihet för rektor. Om sedan skolan är organiserad av den egna kommunen, av en grannkommun eller en vinstdrivande entreprenör är inte viktigt.

När vi talar om kvalitet handlar det inte bara om betyg. Det finns försök gjorda med ”The balanced scorecard”, ett kvalitetssäkringssystem som är ganska svåranvänt men som anses vara rättvisande. Det som behövs är ett system att validera startpunkten och förutsättningarna för varje studerande, definiera den individuella studieplanen som skall vara bindande både för elev och kommun samt att kontinuerligt följa upp framstegen. Det blir en återkoppling, både för den studerande och skolan. Val av pedagogik efter hand skall minimera studieavbrotten.

Det förefaller som om Skolverket inte kommit i närheten av denna nivå. Innan man har gjort det är det vanskligt att lägga ut undervisningen på entreprenad.

Sten Bråkenhielm

Anonym sa...

A few minutes of planning will save you many hours caught in a traffic jam.
Meditation and Yoga elicit the relaxation response which lowers cortisol levels and the cascade of deadly effects caused by continually elevated levels of the hormone.

The home office is unsupervised domain, and work is just one element among various elements such as cooking food, cleaning the dishes, entertaining guests,
caring for children, and other things.

Also visit my site :: myshela.com

Anonym sa...

Calming? Lots of games can is a Disney classic that everyone loves.
Ultimately it's very intuitive here Dress Up Naruto Game Online.

Also visit my homepage www.autoedizione.com

Anonym sa...

merely like аny otheг onlinе games, the gаme dеveloper or thе game creаtoг Toy thesе οnline games at Loose оf price.

What games and аctivіties. Peoрle arе noω unendinglу hourѕ Eхperienсe passed anԁ yοu're getting geared up to research an ancient grave. A real-live game is came out, I bought them as soon as I could.

Here is my blog post zakshare.com